Ksyos biedt triage-consult bij ggz-problematiek huisarts

7 januari 2021
huisarts-laptop-digitaal
Eerstelijn
Nieuws

Lange wachtlijsten vormen al jaren een groot probleem binnen de ggz. In de praktijk blijkt bovendien dat veel mensen onterecht op de wachtlijst staan. In een gunstig geval is dat omdat ze al elders zorg ontvangen of geen zorgvraag meer hebben. In ongunstig gevallen omdat de zorginstelling geen passend behandelaanbod heeft voor de zorgvraag van de patiënt. Dit laatste overkomt ongeveer 20 procent van de mensen die wordt verwezen voor psychische hulp, aldus Ksyos.

Vaak worden deze mensen na maanden wachten, al na enkele gesprekken terugverwezen naar de huisarts of doorverwezen naar een andere instelling voor passende hulp. De oorzaak is dat de ggz-aanbieder op basis van de verwijsbrief van de huisarts geen goede inschatting kan maken van de zorgvraag. De ggz-aanbieder kan pas na de intake bepalen of zij een passend behandelaanbod heeft.

Gedegen ggz-triage

Het afgelopen jaar zijn er verschillende initiatieven geweest om deze problematiek aan te pakken, van transfertafels tot voordeurscreening. Centraal bij deze initiatieven staat een gedegen ggz-triage, die als basis dient om het vervolgtraject te kunnen bepalen. Hoe eerder in het traject de triage plaatsvindt, hoe beter.

Voordeurscreening leidt tot een snellere en betere passende zorg, tegen lagere kosten, zo bleek in mei 2020 uit de bovengenoemde pilot van Lionarons GGZ. Ook wordt verergering van klachten voorkomen. De instelling maakte bij de in 2019 uitgevoerde proef gebruik van de online triage van Embloom. Binnen twee weken na aanmelding kregen cliënten die aan de proef deelnamen te horen of de instelling een passend behandelaanbod had voor de betreffende cliënt.

Weinig gebruik triage-instrumenten

Huisartsen hebben de mogelijkheid om zelf gebruik te maken van triage-instrumenten, maar in de praktijk blijkt dit weinig te gebeuren. Ksyos en Embloom willen de huisarts en de poh-ggz daarom zo goed mogelijk ontzorgen op dit gebied. Ook andere verwijsinitiatieven kunnen op hiermee ondersteund worden.

Ksyos, dat veel zorg digitaal aanbiedt, werkt al langer samen met Embloom. Directe aanleiding om de samenwerking uit te breiden is volgens algemeen directeur Bas van Nispen het groeiende besef dat gedegen triage onmisbaar is als we de wachtlijsten in de ggz willen aanpakken. Embloom is een partij die de afgelopen jaren keer op keer heeft aangetoond dat haar triage werkt, zo stelt Van Nispen.

Verlagen drempel

Ksyos is volgens algemeen directeur Marco Essed van Embloom goed ingebed in de huisartsenzorg en biedt verschillende vormen van ondersteuning. “Wij zijn ooit opgericht om huisartsen en poh-ggz te ondersteunen bij de triage. Samen met Ksyos kunnen we de drempel voor ggz-triage verlagen.”

Embloom ondersteunt inmiddels naar eigen zeggen een groot aantal zorggroepen en individuele praktijken met triage-consulten. Het triage-instrument is de afgelopen jaren meermaals wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd door de Universiteiten van Maastricht en Twente. Zorgverzekeraars CZ en VGZ bevelen de triage-consulten van Embloom aan. De consulten worden volledig vergoed binnen de CET-module.

Uitwisseling via PGO

Ksyos wisselde in november 2020 als eerste zorgaanbieder in Nederland gegevens uit met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een patiënt buiten de gecontroleerde livegangen van het MedMij-programma. Onlangs ontving de eerste patiënt zijn gegevens veilig in zijn PGO, een primeur volgens MedMij.