Handreikingen voor verduurzaming huisartsenzorg

wo 12 juni 2024 - 15:45
Duurzaam
Nieuws

De huisartsenzorg voelt net als overheden, bedrijven en anderen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een schonere wereld. Maar hoe kunnen we de huisartsenzorg verduurzamen? Hoe begin je daaraan? InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Stichting Stimular helpen huisartsenspoedposten en huisartsenorganisaties op weg via twee online handreikingen met achtergrondinformatie, een handig stappenplan en praktijkvoorbeelden. De handreikingen sluiten aan op het e-boek ‘De Groene Huisartsenpraktijk’.

Klimaatverandering leidt wereldwijd tot grote problemen. De klimaatverandering is niet alleen nefast voor natuur en milieu, maar ook voor de volksgezondheid. Zo krijgen we te maken met hittestress, langere seizoenen van allergieën en tekenbeten en meer luchtwegklachten door luchtvervuiling. De gezondheidszorg in Nederland stoot jaarlijks 7% van de totale CO2 uit en is daarmee onderdeel van het probleem. Er komt daarom steeds meer aandacht voor duurzaamheid in de gezondheidszorg. Ook huisartsenpraktijken, huisartsenspoedposten en huisartsenorganisaties nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid om duurzamer te gaan werken.

In verschillende regio’s werken huisartsenspoedposten, regionale huisartsenorganisaties en huisartsen al intensief samen aan het verduurzamen van de huisartsen(spoed)zorg. InEen, het NHG, de LHV, Stichting Stimular en De Groene Huisarts ondersteunen hen hierbij via diverse tools, waaronder deze handreikingen.

Praktisch stappenplan

In de handreikingen worden niet alleen vragen beantwoord over het creëren van draagvlak en het ondersteunen van praktijken die willen verduurzamen. Er wordt ook een praktisch stappenplan gepresenteerd waarmee organisaties direct aan de slag kunnen. Het stappenplan bestaat uit vier stappen:

  1. Breng in kaart waar de organisatie staat en of er voldoende draagvlak is.
  2. Beschrijf of bereken de uitgangssituatie en stel een plan op.
  3. Denk na over financiering en subsidieregelingen.
  4. Evalueer het plan en deel ervaringen.

Elke stap wordt vervolgens verder toegelicht en uitgewerkt, en aangevuld met tips en een praktijkverhaal van een organisatie die de stap al heeft gezet.

Informatieve workshop

Na de zomer biedt InEen leden die aan de slag gaan met verduurzaming de mogelijkheid een workshop te volgen. Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers meer informatie en worden hen handvatten aangereikt om een plan op te stellen. De workshop wordt verzorgd door een huisarts die is verbonden aan De Groene Huisarts, een kenniscentrum voor verduurzaming in de huisartsenzorg.

Wet- en regelgeving

Verduurzamen is overigens allang niet meer optioneel. Naast enkele Nederlandse regelingen op dit gebied, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Green Deal 3.0, is er ook op Europees niveau werk gemaakt van de verplichting voor organisaties om aan de slag te gaan met duurzaamheid. En hoewel de verplichtingen voor zorginstellingen op dit gebied (nog) niet zo ver gaan als voor bedrijven, krijgen ze ongetwijfeld te maken met deze Europese sturing. Onder andere banken en zorgverzekeraars zullen hen hier sterker op gaan bevragen.