Landelijk platform met informatie over langdurige zorg

17 februari 2022
Zorg-senioren
Passende Zorg
Nieuws

Deze week is een nieuwe website gelanceerd met daarop publieksinformatie over langdurige zorg. Het initiatief voor deze site is genomen door de binnen Zorgverzekeraars Nederland verenigde zorgkantoren. Met deze website willen zij mensen die in aanmerking willen komen voor langdurige zorg tijdig informeren. Daarnaast zorgt de website er ook voor dat de zoektocht naar relevante informatie over langdurige zorg vereenvoudigd wordt.

In de praktijk blijkt dat mensen die hun weg naar het zorgkantoor van hun eigen regio nog niet gevonden hebben, vaak moeite hebben met het vinden van alle relevante informatie. Nederland telt in totaal 31 zorgkantoren. Die hebben als doel, samen met de zorgverzekeraars, iedereen die in aanmerking wil komen voor langdurige zorg tijdig te informeren. De nu gelanceerde nieuwe website, www.zorgkantoor.nl, moet daar een belangrijke spil in worden.

Informatie langdurige zorg

Op de website staat onder andere algemene informatie over het aanvragen van langdurige zorg. Daarnaast wordt uitgelegd welke verschillende keuzes gemaakt kunnen worden. Tevens worden mensen op de westen geïnformeerd over de leveringsvormen, zowel thuis als bij een zorgaanbieder of met een persoonsgebonden budget worden. Er is ook informatie beschikbaar over de kosten. Daarbij wordt duidelijk gemaakt wie wat betaald en welke kosten cliënten zelf moeten betalen.

Op basis van de postcode wordt de bezoeker via de website ook naar het juiste zorgkantoor in zijn of haar regio geleid. Vervolgens kan het desbetreffende zorgkantoor de cliënt verder informeren en, indien gewenst, helpen bij de diverse mogelijkheden met betrekking tot langdurige zorg.

Geplande uitbreidingen

Op de site wordt ook ingegaan op verpleging en verzorging binnen de langdurige zorg. In de (nabije) toekomst zal het platform verder uitgebreid worden met informatie over geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Uiteindelijk willen de zorgkantoren via de website ook concrete keuzehulp(en) gaan bieden om mensen te ondersteunen in hun keuze voor een zorgaanbieder.

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het goed informeren van cliënten is daar een belangrijk onderdeel van. Het nu gelanceerde platform zorgt er bovendien voor dat cliënten meer meer eigen regie kunnen nemen bij de (vroegtijdige) oriëntatie.