Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
14 april 2017
Artikel delen

Landelijke afspraken moeten digitale zorginfrastructuren versterken

Goede ICT-voorzieningen zoals zorginfrastructuren zijn noodzakelijk om goede zorgverlening te faciliteren. Het Informatieberaad heeft in dit kader kenniscentrum Nictiz gevraagd om te onderzoeken welke zorginfrastructuren er in Nederland in gebruik zijn en waarvoor en hoe eventuele knelpunten aangepakt kunnen worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het kenniscentrum bepleit dat landelijke afspraken op het gebied van informatie-uitwisseling – specifiek op het gebied van standaardisatie, kennis en afstemming en beveiliging geformuleerd worden, om zo de ambities van het Informatieberaad te realiseren. Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft inmiddels het rapport van Nictiz met onder meer bovengenoemde aanbeveling aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een zorginfrastructuur is in de definitie van Nictiz een verzameling technische en organisatorische voorzieningen en afspraken die de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, patiënten en derden betrokken bij de zorg mogelijk maakt. Elementen zoals identificatie en authenticatie, autorisatie en het omgaan met patiënttoestemming zijn van belang. Voorbeelden van dergelijke infrastructuren zijn het Landelijk Schakelpunt (LSP), berichtendiensten, Vecozo en regionale omgevingen op basis van XDS.

Beperkte afstemming

Uit het onderzoek van Nictiz blijkt dat er landelijke en regionale infrastructuren, infrastructuren voor specifieke vormen van samenwerking en infrastructuren ontstaan vanuit één specifieke toepassing worden gebruikt. Tussen deze infrastructuren is sprake van beperkte overlap, concurrentie en onderlinge afstemming.

Stakeholders geven aan dat de belangrijkste knelpunten in de informatie-uitwisseling niet liggen op het gebied van infrastructuur of in het feit dat er meerdere infrastructuren bestaan. Zij zien eerder een gebrek aan een gedeelde visie op informatie-uitwisseling in de zorg en gebrek aan regie en sturing als voornaamste knelpunten. Ook is er een grote behoefte aan landelijke, generieke en leveranciersonafhankelijke oplossingen, voor bijvoorbeeld het omgaan met patiënttoestemming en een zorgaanbieders-adresboek.

Verdere uitwerking aanbevelingen

In de vergadering van 20 maart jongsleden heeft het Informatieberaad het onderzoeksrapport van Nictiz in ontvangst genomen. De aanbevelingen worden opgepakt in de verdere uitwerking van de manier waarop de regie op de ‘basisinfrastructuur’ wordt ingevuld.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen