Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Landelijke Huisartsen Vereniging toetst huisartsinformatiesystemen

Onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van huisartsinformatiesystemen (HIS) benadrukt de aspecten die voor de huisarts doorslaggevend zijn. Medicom van PharmaPartners onderscheidt zich op gegevensuitwisseling en eHealth en behaalt daarmee de hoogste overall score. Doorgaans scoren HIS’en ruim voldoende op gebruikersvriendelijkheid.

E-health en gegevensuitwisseling scoren hoog in zorgefficiëntie voor huisartsen

Het onderlinge verschil tussen de HIS’en blijkt groot. Het HIS met de laagste score krijgt een 5,4. Met een 8,9 is de hoogste overall score voor Medicom van PharmaPartners, waarmee ruim zes miljoen patiënten in Nederland worden bediend.

Gegevensuitwisseling essentieel voor integratie eerstelijnszorg

Elementen die in het bijzonder worden gewaardeerd, betreffen eHealth (telezorg, app’s, PGD’s, thuismetingen en het inzien van labuitslagen) en gegevensuitwisseling, onder andere inzake declareren en het koppelen met modules van derden. Dorinda van Oosten, managing director van PharmaPartners Huisartsenzorg:  ‘Samenwerking tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en patiënten intensiveert. Huisartsen zijn daarom in toenemende mate afhankelijk van informatietechnologie en communicatiesystemen.

De IT-systemen hebben een faciliterende rol in de onderlinge gegevensuitwisseling. Hoe meer gegevensuitwisseling mogelijk is, hoe meer tijd de arts overhoudt voor de patiënt. HIS’en die verregaande gegevensuitwisseling mogelijk maken, zoals Medicom, scoren dan ook het hoogst in dit onderzoek. Medicom werkt hiertoe met verschillende partijen in het zorgveld samen. Zo is onlangs een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen met VIP Calculus, waardoor zorgprofessionals straks in hetzelfde systeem meteen en eenvoudig kunnen declareren.’

Adequaat inhaken op nieuwe technologie, wet- en regelgeving

Van Oosten ziet in het LHV-onderzoek een belangrijke bevestiging van de nieuwe eisen aan HIS’en als gevolg van de toenemende druk op de eerstelijnszorg: ‘Gebruiksvriendelijkheid voor de huisarts is natuurlijk een dagelijkse noodzaak. Minstens zo belangrijk is de mogelijkheid om snel en adequaat in te haken op nieuwe ontwikkelingen in technologie, wet- en regelgeving en de samenleving.

De huisarts moet steeds meer zorg leveren per patiënt en de patiënt wordt uitgedaagd het heft in toenemende mate zelf in eigen hand te nemen ten aanzien van zijn zorgproces. Dat vereist dat elke patiënt toegang heeft tot verschillende eHealth functionaliteiten. Dit begint natuurlijk met online een afspraak te kunnen maken met de huisartsenpraktijk.

Doel is een lagere werkdruk in de praktijk, een hogere patiënt tevredenheid en verdere kostenbeheersing in de zorg. Dat is niet alleen in lijn met de stevige ambities van onze minister VWS maar is vooral winst voor de zorgverlener en de zorgconsument.’

Over het onderzoek

In de informatisering van de eerstelijnszorg nemen huisartsinformatiesystemen een centrale plek in. Dit onderstreept het belang van het onderzoek dat de LHV in samenwerking met adviesbureau Inview heeft uitgevoerd en waarvan de resultaten op 13 april jl zijn gepresenteerd. De systemen zijn op acht categorieën beoordeeld waaronder Patiëntenportaal functies, administratieve mogelijkheden, koppelingsmogelijkheden en medicatiebewaking. Doel van het onderzoek is het geven van inzicht aan huisartsen in de (on)mogelijkheden van de bijna tien meest gebruikte systemen.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen