Landelijke kennissite voor digitale vaardigheden zorgprofessionals

18 april 2019
ICT Health event in Louwman Museum
Technologie
Nieuws

Deze week is een landelijke kennissite voor het verbeteren van de digivaardigheden van zorgprofessionals gelanceerd. Alle medewerkers van de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen op de kennissite www.digivaardigindezorg.nl werken aan hun digitale vaardigheden. Volgens Actiz is deze stap van groot belang voor de ouderenzorg.

Sinds 16 april is de kennissite beschikbaar voor iedereen in de VG en VVT-sector die aan de slag wil met het vergroten van zijn of haar digitale vaardigheden. Veertien zorgorganisaties in de ouderenzorg in de regio Utrecht werken al met de informatie van de site en delen hun ervaringen via de site zodat andere zorgorganisaties ook weer van hen kunnen leren.

De landelijke kennissite www.digivaardigindezorg.nl is voorzien van speciaal ontwikkeld lesmateriaal waarmee professionals in zorg of ondersteuning aan hun digitale vaardigheden kunnen werken en is er een plek waar docenten lesmateriaal over digitale zorg kunnen vinden. Zo biedt de site een grote hoeveelheid praktijkgerichte leermiddelen toegesneden op het werk in een zorginstelling. Van basale kennis tot geavanceerde e-healthtoepassingen, alles komt aan bod.

Inzet digicoaches

Om te weten waaraan hij of zij nog kan werken kan de (toekomstige) zorgprofessional eerst een zelftest maken. Hieruit volgen leeradviezen op maat. Iedereen kan informatie van de site halen, maar ook informatie delen zodat gebruikers van elkaar kunnen leren. Een redactieraad checkt de inhoud van alle leermiddelen voordat ze geplaatst worden. ActiZ bekijkt op dit moment hoe de site ingebed kan worden in een leerprogramma met subsidie voor de inzet van onder meer digi-coaches. Hiervoor wordt samengewerkt met ECP (Platform voor InformatieSamenleving).

Zorginstelling 's Heerenloo legde de basis voor de kennissite. Zij ontwikkelde voor haar eigen medewerkers een website met leermiddelen. Begin dit jaar maakte 's Heerenloo bekend zijn platform beschikbaar te stellen aan alle zorgorganisaties in Nederland. Kees Erends, lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo, droeg op 21 januari de kennissite digitaal-vaardig.nl officieel over aan alle zorg- en onderwijsorganisaties van Nederland.

Uitbreiding site volgt

Eind 2018 werd door ECP/Platform voor de Informatiesamenleving samen met Regioplus, Utrechtzorg, het Zorgtrainingscentrum en MBO Rad het initiatief genomen om een landelijke kennissite te ontwikkelen. De site bevat nu al specifieke materialen voor de gehandicapten- en ouderenzorg. Later volgen meer specifieke materialen voor andere zorgsectoren en voor het onderwijs.