Search
Close this search box.
Search

Landelijke samenwerkingsafspraken VIPP Babyconnect

Programma VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben afspraken gemaakt om tot digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te komen. De landelijke samenwerkingsafspraken zijn gemaakt omdat voor de jeugdgezondheidssector het bekijken van gegevens niet voldoende is. Partijen in de sector hebben behoefte aan het direct laten importeren van gegevens in het dossier.

Het landelijk actieprogramma VIPP Babyconnect is één van de VIPP-subsidieregelingen van VWS om standaard digitale gegevensuitwisseling in en tussen sectoren in de zorg te bevorderen. Het programma streeft naar goede gegevensuitwisseling met de patiënt en tussen zorgverleners. Het programma Babyconnect wordt uitgevoerd door Stichting CareCodex.

Sinds afgelopen juli hebben alle Nederlandse burgers recht op digitale inzage in hun medische gegevens, of die van hun naasten zoals kinderen. Daarnaast moet vanaf 2021 een wettelijke verplichting ingaan voor digitale gegevensuitwisseling tussen partijen in de zorgsector.

Landelijke afspraken samenwerking

Specifiek voor de jeugdgezondheidssector hebben VWS, het NCJ, ActiZ (VVT-sector), GGD GHOR Nederland en stichting CareCodex landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. De uitgangspunten van deze afspraken zijn:

  • De JGZ en de geboortezorg werken met elkaar samen voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgprofessionals, waarbij het kind en de moeder centraal staan;
  • De landelijke afspraken gelden als basisafspraken waaraan minimaal voldaan moet worden. Regionale samenwerkingsverbanden zijn daarnaast vrij om naar eigen inzicht, wensen en lokale context met partijen aanvullende afspraken te maken.
  • JGZ importeert de benodigde gegevens direct vanuit de geboortezorg in hun digitaal dossier en sluit aan op de strategische koers en het programma Kansrijke Start.

Voldoen huidige zorginformatiesystemen?

De komende tijd werken de betrokken partijen aan de impactanalyse van uitwisseling van gegevens tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. De analyse kijkt onder naar taken, rollen, planning, kosten en communicatie. Daarnaast wordt onderzocht welke informatiestandaarden kunnen worden gebruikt en of huidige zorginformatiesystemen voldoen om de gegevensuitwisseling te kunnen realiseren.

De impactanalyse vindt plaats in de periode oktober 2020 t/m december 2020. De resultaten hiervan, inclusief aanbevelingen en vervolgstappen, worden in januari 2021 gepresenteerd aan VIPP Babyconnect, ActiZ en GGD GHOR NL, NCJ, VWS en de VNG.

Subsidie VIPP Babyconnect nog beschikbaar

Organisaties in de geboortezorg kunnen als regionaal partnerschap nog eind 2020 en in de eerste helft van 2021 subsidie aanvragen in het kader van VIPP Babyconnect. Deze subsidie moet zorgaanbieders helpen bij implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg (van preconceptie tot en met 8 weken na de geboorte).

In voorbereiding op de subsidieaanvraag kunnen JGZ partijen aansluiten bij deze regionale partnerschappen. De regionale partnerschappen worden meegenomen in de landelijke afspraken die tussen de geboortezorg en JGZ zijn gemaakt. Verder is per 1 oktober een projectleider impactanalyse gegevensuitwisseling geboortezorg en JGZ aangesteld. Henk Slotboom zal deze opdracht uitvoeren vanuit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De projectleider is te bereiken via hslotboom@ncj.nl.

Binnen de geboortezorgketen en de jeugdgezondheidszorg bestaan al veel initiatieven om digitale uitwisseling te realiseren of te verbeteren, bijvoorbeeld door afspraken over eenheid van taal en het gebruik van technische standaarden. Zo streven de geboortezorgketen en de jeugdgezondheidszorg samen en vanuit eigen expertise, kennis en kunde, naar continuïteit in zorg, van preconceptie tot gezond en veilig opgroeien.

Van papier naar digitaal

In 2016 zijn er landelijke afspraken gemaakt tussen de geboortezorg (zoals verloskundig zorgverleners en kraamzorg) en jeugdgezondheidszorg over gegevensuitwisseling tussen deze partijen. Hierbij is er een (papieren) gegevensset vastgesteld die gebruikt wordt voor de overdracht van informatie. Volgens deze landelijke afspraken moeten gegevens al digitaal uitgewisseld worden.

Begin 2019 ging VIPP Babyconnect van start en vorig jaar oktober vond een bijeenkomst plaats over gegevensuitwisseling tussen de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Actiz, GGD GHOR Nederland, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), College Perinatale Zorg (CPZ) en VIPP Babyconnect. De nieuwe landelijke afspraken zijn hierop een vervolg.

Modulaire aanpak

VIPP Babyconnect maakt het mogelijk om op elk moment in het zorgproces (met toestemming) de relevante zorggegevens van de cliënt in te zien. Dit moet bijdragen bij aan betere informatie voor betere zorg. Wat er voor realisatie van digitale gegevensuitwisseling nodig is, is in elke geboortezorgregio anders en vraagt andere technische aanpassingen. Het programma gaat daarom uit van een technische oplossing met een modulaire aanpak. Een andere belangrijke bouwsteen voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Dit stelsel is sinds 1 juli beschikbaar.

In september kwam naar buiten dat de regio Rijnmond met behulp van de VIPP Babyconnect-subsidie van het Ministerie van VWS gegevensuitwisseling in de geboortezorg gaat digitaliseren. De regio is volgens het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond een koploper in de ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Veel reacties op consultatieronde

Eerder in oktober werd verder bekend dat er bijna 100 reacties binnen gekomen zijn tijdens de consultatieronde van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Het Afsprakenstelsel bevat technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie die nodig is om gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te bereiken.

Een deel van de wijzigingen en toevoegingen is al verwerkt en op 15 oktober 2020 gepubliceerd. Het gaat bijvoorbeeld om verbetering van de artikelen over de processen publiceren en raadplegen en de beschrijving van de rollen in de architectuur. Verder zijn artikelen over de processen verzamelen en delen.

Tot en met 2021 wordt gewerkt aan verdere aanpassingen aan en toevoegingen van artikelen, onder andere op basis van kennis die wordt opgedaan tijdens (voorbeeld)implementaties en Proof-of-Concepts. Mensen die tijdens de consultatie op een bepaald artikel hebben gereageerd, zullen worden geïnformeerd nadat er wijzigingen op dat artikel zijn doorgevoerd. Zij worden dan ook actief uitgenodigd om hierop feedback te geven.

Vertalen Afsprakenstelsel

Leveranciers van zorginformatiesystemen en integratiesystemen (zoals vertaalmodules en indexen) kunnen met behulp van het afsprakenstelsel starten met het ontwikkelen en implementeren van de benodigde techniek. Daarnaast kunnen regionale partnerschappen het stelsel raadplegen om te weten welke afspraken en specificaties bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen in de beleidsregel. Daarnaast vinden zij in het afsprakenstelsel een houvast bij de keuze voor een architectuurscenario. Ook kunnen zij het stelsel raadplegen voor specificaties en afspraken voor implementatie in de regio.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
intelligentie
Over spelmatige intelligentie en serious games
Onderzoekers van de Universiteit van Bristol hebben een webgebaseerde babyslaap-planner ontwikkeld die levens van baby’s kan redden van wiegendood.
Webgebaseerde slaapplanner voorkomt wiegendood
AI onderwijsinstructie chirurgie training
Onderwijsinstructie via AI tijdens operatie
medicatie
Onderzoek naar medicijndispensers in intramurale setting
AI
Nieuwe CT 5300 van kop tot teen uitgerust met AI
arbeidsgerelateerde zorg
Programma ‘Innovatieve Arbozorg’ voor betere arbeidsgerelateerde zorg
zorgontwikkelingen nieuws
Groene zorg, praten over zorgontwikkelingen en bestuurswisselingen
digitalisering
NVZ wil meer focus op preventie en digitalisering
dementie
Project Leefcirkels XL opent deuren voor cliënten in zorgcentra
gegevensuitwisseling
VWS start met nieuwe fase voor PGO's
Volg jij ons al?