Landelijke start CoronaMelder app uitgesteld

31 augustus 2020
Corona-App-2506-1
Apps
Nieuws

Morgen zou de CoronaMelder app landelijk uitgerold worden. Dat is echter op het laatste moment uitgesteld. Minister de Jonge van VWS heeft daartoe besloten op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die stelde in een advies dat het invoeren van de tijdelijke app beter in een spoedwet geregeld zou kunnen worden. Die spoedwet wordt momenteel ontworpen. Hoe lang het duurt voordat die wet van kracht wordt is niet bekend.

Dit betekent ook dat niet bekend is wanneer de CoronaMelder app dan wel landelijk in gebruik genomen gaat worden. De spoedwet zal eerst aan de Tweede Kamer aangeboden moeten worden. Na eventuele goedkeuring moet ook de Eerste Kamer zich er nog over buigen. De technische briefing met betrekking tot de spoedwet staat voor later vandaag op de planning van de Tweede Kamer. Later deze week debatteert de Kamer nog over de CoronaMelder app zelf.

CoronaMelder spoedwet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat het gebruik van de CoronaMelder app bij wet geregeld wordt. Daarin zou niet alleen moeten opgenomen worden dat de app alleen gebruikt mag worden zolang de coronapandemie nog voortduurt, maar ook dat consumenten te allen tijde vrij zijn en blijven om de app niet te gebruiken.

Eerder uitten zowel de AP als enkele consumentenorganisaties al hun zorgen over de waarborging van de privacy van gebruikers van de CoronaMelder app. In de praktijk blijkt na amper twee weken dat de app door Android gebruikers al meer dan 1 miljoen keer gedownload is. Het aantal Apple gebruikers van de app is niet bekend, maar kijkend naar het aantal iPhones dat in Nederland actief is zal dat aantal naar schatting de 300.000 inmiddels al benaderd of overschreden hebben.

Wisselend beeld testfase

Twee weken geleden werd gestart met de laatste testfase voor de CoronaMelder app in Drente, Overijssel en Gelderland. Vanaf dat moment kon iedereen in Nederland de app al downloaden en installeren, maar alleen in de testgebieden kon de app ook echt actief gebruikt worden. Compleet met meldingen waneer iemand te lang en te dicht bij een bewezen (geteste) besmette persoon in de buurt geweest was.

De eerste bevindingen van die testfase laten een wisselend beeld zien van de gebruiksvriendelijkheid van de app. Zo blijkt dat sommige gebruikers de app actief moeten openen om een melding te kunnen zien. Een 'bug' die lijkt samen te hangen met het type smartphone dat gebruikt wordt. Positief is het feit dat de extra telefoontjes naar de GGD's die door de app veroorzaakt worden nog niet tot capaciteitsproblemen bij de betreffende GGD's geleid hebben.