Leefstijlverbetering dankzij nieuwe HealthBox

29 maart 2023
zelfredzaamheid
ICT
Nieuws

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Nationaal eHealth Living Lab lanceren een HealthBox voor patiënten met het metabool syndroom. Deze patiënten ervaren verschillende klachten rondom de stofwisseling, zoals verhoogde bloeddruk, een te hoge bloedsuiker en overgewicht. Zij blijken vaak niet deel te nemen aan al bestaande leefstijlprogramma’s. Het HealthBox-project moet juist deze mensen over de streep trekken.

Patiënten met het metabool syndroom hebben een verhoogd risico op suikerziekte en hart- en vaatziekten. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat leefstijlverbetering een effectieve oplossing kan bieden.  De HealthBox kan het verschil maken doordat hiermee op een laagdrempelige manier aan leefstijlverbetering gewerkt kan worden.

Iedereen met het metabool syndroom wordt binnen het project een passend behandeltraject geboden in de thuisomgeving. Behalve het LUMC  en het NeLL zijn nog een aantal andere organisaties betrokken bij de HealthBox: Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht, Technische Universiteit Delft, het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Ancora Health, Unilabs, Pharos en het Diabetes Fonds.

Leefstijlverbetering

Voor dit project krijgt prof. dr. Niels Chavannes en zijn onderzoeksteam, waaronder senior onderzoekers dr. Sofie Willems en dr. Sander van de Hoef, hiervoor een beurs uit het programma ‘Zorg in eigen leefomgeving’ van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vanuit het programma krijgen in totaal zes consortia een subsidie. Samen verdelen ze ruim veertien miljoen euro, waarvan NWO ruim twaalf financiert. Partners dragen ruim twee miljoen euro bij.

De HealthBox bestaat uit een virtuele coach en thuismeetapparatuur en is ontworpen in samenwerking met patiënten en zorgverleners. Het programma koppelt deelnemers aan bestaande lokale leefstijlactiviteiten.

Doordat de HealthBox is aangepast aan de wensen en behoeften van de individuele gebruiker, wordt het gemakkelijker de eigen gezondheid te verbeteren. Het belang daarvan is groot. Zo blijkt uit onderzoek en uit de klinische praktijk blijkt dat patiënten die fitter een operatie ingaan een grotere kans hebben op een goed en snel herstel, een kortere ziekenhuisopname en minder kans op complicaties.

Zorg in eigen leefomgeving

Gezondheid en zelfredzaamheid is waar het bij het programma ‘Zorg in eigen leefomgeving’ om draait. Dit wordt gedaan door onderzoek naar doorontwikkeling en het toepasbaar maken van technologie in de eigen leefomgeving. Enerzijds kan deze technologie bijdragen aan een gezonde leefstijl, anderzijds doordat zorg en ondersteuning worden verplaatst naar de eigen leefomgeving.