LHV blijft bij 'niet tekenen' advies inzake zelfverklaring

28 oktober 2020
Huisarts-vrouw-Laptop
Eerstelijn
Nieuws

Enkele weken geleden adviseerde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) huisartsen om de zelfverklaring omtrent veilige e-mail niet te ondertekenen. Veel huisartsen die gebruik maken van veilige e-mail hadden een dergelijke verklaring van hun leverancier gekregen met het verzoek deze te ondertekenen.

Inmiddels heeft de LHV over deze kwestie overleg gehad met het ministerie van VWS en het NEN. Het advies de zelfverklaring niet te ondertekenen blijft vooralsnog gehandhaafd, De betreffende NTA (Nederlands Technisch Afspraak) is een set met afspraken die formuleert hoe je conform wet- en regelgeving beveiligd kunt e-mailen.

Leveranciers die willen aantonen dat zij aan deze NTA voldoen, kunnen zich laten certificeren. Een van de voorwaarden om die certificering te kunnen behalen, is het invullen van een zelfverklaring door al hun klanten.

Huisartsen onder druk gezet

Het gevolg hiervan was dat leveranciers de betreffende zelfverklaringen naar, in dit geval, de huisartsen(praktijken) verstuurden. Vervolgens klopten veel huisartsen aan bij de LHV met vragen over de verklaring en het tekenverzoek.

De LHV staat positief tegenover het gebruik van een programma voor veilig e-mailen en dat de leveranciers van die programma’s zorgen dat deze aan hoge veiligheidseisen voldoen. De vereniging heeft echter wel een probleem met de manier waarop het proces nu verloopt. Huisartsen worden onder druk 'gedwongen' een verklaring af te leggen zodat de leveranciers hun certificering kunnen behalen. Los daarvan is de LHV van mening dat leveranciers niet van klanten kunnen eisen een dergelijke verklaring in te vullen.

Zelfverklaring niet ondertekenen

Uit het overleg met VWS en het NEN, waar ook InEen, NHG en tandartsenvereniging KNMT aan deelnamen, is gebleken dat verschillende zaken nog uitzocht moeten worden. Er is met name onduidelijkheid over de implementatie van de NTA 7516. Dat blijkt ook uit de onderwerpen die tijdens het overleg aan de orde kwamen:

  • is de NTA 7516 verplicht of (niet)
  • wat is de status en de reden van de gevraagde zelfverklaring is, als onderdeel van de certificering
  • hoe kan er betere informatie komen voor alle zorgverleners over hoe zij kunnen voldoen aan de NTA 7516

VWS en NEN zullen deze zaken gaan onderzoeken en hebben toegezegd dat zij binnen twee weken meer duidelijkheid zullen geven. "De implementatie van de NTA 7516 is een gezamenlijke uitdaging voor alle betrokken partijen (VWS, NEN, zorgkoepels, leveranciers van mail-applicaties en de zorgverleners)", aldus de LHV. Tot die tijd blijft het advies van de LHV om de zelfverklaring niet te ondertekenen.