LHV ziet verbeterslag HIS, vooral bij e-health

Alle leveranciers van huisartsinformatiesystemen (HIS) hebben de afgelopen twee jaar een verbeterslag gemaakt. Dat concludeert brancheorganisatie LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging). Zij baseert zich op een update van onderzoek dat voor het eerst in 2015-2016 werd gehouden. Er zijn negen HIS’sen meegenomen in de studie. Vooral op het gebied van e-health zijn er duidelijke verbeteringen.

Omdat de ontwikkeling van de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) niet stil staat, heeft de LHV het HIS-vergelijkingsonderzoek uit 2016 geüpdatet. Het doel is huisartsen de meest actuele informatie over de (on)mogelijkheden van de verschillende systemen te geven. Verder is gebruiksvriendelijkheid van alle huisartsinformatiesystemen beoordeeld. Meer inzicht moet huisartsen ondersteunen in hun keuze.

Vooruitgang bij alle HIS systemen

Voor het onderzoek zijn de HIS’en vergeleken op een paar honderd functionaliteiten. De leveranciers hebben zelf gerapporteerd welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden sinds het onderzoek uit 2016. De hoofdconclusie is dat alle systemen een verbeterslag hebben doorgemaakt sinds het vorige onderzoek.

Op minstens 1 (TetraHIS) tot maximaal 11 (Promedico ASP en OmniHis) kenmerken is het oordeel verbeterd naar ‘Goed’. Vooral op de categorie E-health hebben de HIS’en verbeteringen laten zien. Dit betreft zowel het patiënten toegang geven tot informatie als koppeling met digitale toepassingen die huisartsen willen inzetten – zoals een app om iemand thuis te monitoren of bij een behandeling te ondersteunen.

Op veel functionaliteiten komen de systemen overeen. Om duidelijk te maken waar nu precies wel verschillen in zitten, een overzicht gemaakt van onderscheidende kenmerken. De HIS’en kunnen per kenmerk een onvoldoende, voldoende of goed scoren. Omdat niet elke functionaliteit even zwaar weegt voor de eindgebruiker, zijn deze kenmerken gecategoriseerd naar de mate van belang (hoog; middel; laag). Zo kunt u dus zien welke systemen goed scoren op belangrijke functionaliteiten. Ook is aangegeven waar er verschillen zijn ten opzichte van de score uit 2016.

Deelnemende HIS’sen

Het onderzoek richtte zich op alle huisartsinformatiesystemen die in 2015 operationeel waren in de markt. Daarbij is uitsluitend gekeken naar systemen ter ondersteuning van de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk. De onderzoeksdata zijn aangeleverd door de HIS-leveranciers in najaar 2017. In juli 2018 hebben de leveranciers nogmaals bevestigd dat de resultaten die zij hebben aangeleverd, kloppen. Het gaat om:

 • CGM Huisarts – CGM
 • CitoLive – Cito Medical Systems
 • Medicom – PharmaPartners
 • MicroHIS X – DXC Technology
 • OmniHis Scipio – OmniHis
 • Promedico ASP – Promedico
 • Promedico VDF – Promedico
 • TetraHIS – Tetra
 • WebHIS Zorgdossier – CGM

Het HIS Transitieproject van TransHis heeft aangegeven niet deel te nemen omdat zij een onderzoekssysteem zijn waar een klein aantal huisartsenpraktijken mee werkt en geen commercieel systeem. Leverancier Chipsoft is bezig met de ontwikkeling van een HIS, maar heeft wel de vragenlijst ontvangen, zodat zij op de hoogte zijn van waar de LHV op toetst.

Onderwerpen in het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op de volgende onderwerpen:

 • Registratie patiëntendossier: veruit de meeste handelingen in het HIS betreffen registraties in het dossier (verslag van consulten, behandelingen, e.d.). Daarom hebben we veel functionaliteiten getoetst die betrekking hebben op deze handelingen.
 • E-health: het HIS is een belangrijk middel voor het inzetten van e-health, zowel om patiënten toegang te geven tot informatie als de koppeling met digitale programma’s die huisartsen willen inzetten.
 • Rapportage en managementinformatie: voor inzicht in de praktijkvoering is het nodig te beschikken over kwaliteits- en managementrapportages. Er is onderzocht welke rapportages de praktijk met het HIS kan genereren.
 • Gegevensuitwisseling: vanuit het HIS wordt informatie uitgewisseld met andere systemen. Bijvoorbeeld om te declareren bij de zorgverzekeraar, om een dossier over te dragen aan de nieuwe huisarts van een patiënt of in het kader van ketenzorg. Belangrijk dus dat deze uitwisseling goed, betrouwbaar en gemakkelijk verloopt.
 • Wet- en regelgeving: huisartsen moeten er op kunnen vertrouwen dat hun systemen voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensopslag en -verwerking.
 • Apotheekhoudende praktijk: in deze praktijken vinden nog extra handelingen in het HIS plaats. De belangrijkste daarvan hebben we getoetst bij de 3 systemen die ook geschikt zijn voor apotheekhoudende huisartsen.
 • Techniek, beheer en ondersteuning: hierin vallen onder andere technische vereisten en mogelijkheden en de geboden ondersteuning van klanten.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis na registratie, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Treantprijs Alarmeringssysteem
Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen
robot
Emotie-intelligente robot detecteert stress
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
In het St. Antonius Ziekenhuis is ‘s werelds meest innovatieve defibrillator in een patiënt geplaatst.
Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie
Volg jij ons al?