Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

LUMC, hDMT kartrekkers EU-project organs-on-a-chip

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Nederlandse orgaan-op-chip consortium hDMT zijn de kartrekkers van een nieuwe EU-project met als doel het opzetten van een Europese infrastructuur voor gezamenlijke ontwikkeling, productie en implementatie van organen-op-chips door wetenschap en bedrijfsleven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Aan het project doen in totaal zes toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen mee. Zij willen samen de nieuwe technologie zo snel mogelijk een zo groot mogelijke maatschappelijke en economische impact te geven. Organen-op-chips zijn combinaties van menselijke mini-orgaantjes met onder andere micro-elektronica, microfluidica en nanosensors. Ze bieden nieuwe mogelijkheden voor het sneller ontwikkelen van veilige nieuwe medicijnen, het toepassen van personalized medicine en het verminderen van proefdiergebruik.

De EU investeert de komende twee jaar een half miljoen Euro in het ORgan-on-CHip In Development (ORCHID) project. ORCHID faciliteert dialoog en documentatie en versnelt daarmee het ontwikkelen van prototypes van organen-op-chips, gevalideerde celsystemen die ziek of gezond menselijk weefsel nabootsen, alsook hun implementatie en beschikbaarheid voor een brede groep potentiële gebruikers in de wetenschap, de gezondheidszorg en de industrie. Dit project wordt gefinancierd vanuit het Horizon 2020 onderzoek- en innovatie programma van de Europese Unie.

Infrastructuur voor organs-on-a-chip R&D

ORCHID bouwt een infrastructuur waarin wetenschappers, beleidsmakers,  financiers en eindgebruikers kunnen meedenken en meedoen bij het bepalen van de koers van de toekomstige Europese ontwikkelingen op het gebied van organen-op-chips. Een essentieel onderdeel van het project is een digitaal platform voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zoals verzekeraars, farmaceutische en biotechnologische bedrijven, voedingsindustrie, gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen.

Het ORCHID-platform zal regelmatig de stand van zaken met betrekking tot nieuwe en bestaande organen-op-chips-initiatieven publiceren, zodat gebruikers de vooruitgang makkelijk kunnen bijhouden, direct contact op kunnen nemen met ontwikkelaars en de hiaten in de huidige kennis kunnen identificeren die implementatie nog in de weg staan. Daarnaast zal ORCHID de ethische en regulatoire aspecten van deze nieuwe technologie adresseren, met name wat betreft persoonlijke informatie, de economische en maatschappelijke impact, de training van onderzoekers en het opzetten van een stappenplan (‘roadmap’) voor de R&D van de toekomst.

ORCHID wordt gerund door de volgende 6 organisaties:

  1. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC): coördinator
  2. Orgaan-op-chip-consortium hDMT: ontwikkeling van strategie en roadmap
  3. Fraunhofer IGB (Duitsland): impact assessment, training, education
  4. CEA (Frankrijk): ontwikkeling van ecosysteem en digitaal platform
  5. imec (België): ethische aspecten, regulering en standaardisatie
  6. University of Zaragoza (Spanje): kennisverspreiding (disseminatie)

Organen-op-chips en hDMT

Het orgaan-op-chip consortium hDMT is een pre-competitief, non-profit, technologisch R&D instituut, met toonaangevende wetenschappers vanuit 14 Nederlandse organisaties (academische onderzoekscentra, onderzoeksinstituten, UMC’s en biotech bedrijven). Binnen dit consortium werken de hDMT-onderzoekers samen en delen en integreren hun kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten in de techniek, biologie, natuurkunde, scheikunde, farmacologie en geneeskunde om  organen-op-chips te ontwikkelen met behulp van menselijke stamcellen. hDMT streeft ernaar om de ontwikkelde organen-op-chips modellen en onderzoeksgegevens via open access publicatie en valorisatie toegankelijk te maken.

Subsidie LUMC-onderzoek organs-on-a-chip

Onderzoekers van het LUMC, de Universiteit Twente (UT), UMCG, TU Delft en het Hubrecht Instituut kregen afgelopen voorjaar een Zwaartekrachtsubsidie van bijna 19 miljoen euro van wetenschapsfinancier NWO toegekend voor onderzoek naar organs-on-a-chip. De onderzoekers willen de komende tien jaar miniatuurorganen van patiënten maken en hierin bestuderen hoe ziektes zich ontwikkelen en behandeld kunnen worden.

Organs-on-chips’ zijn kleine compartimentjes op een siliciumchip, waarin de omstandigheden in het lichaam worden nagebootst. Dat gebeurt onder meer met behulp van kanaaltjes in de chips, waardoor minieme hoeveelheden vloeistof nauwkeurig toegediend kunnen worden om onder meer de groeiende cellen te voeden. De vloeistof wordt aan- en afgevoerd met behulp van miniatuurpompjes en het gedrag van de cellen is met sensoren te meten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen