Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Maasstad investeert in acute zorg en corona innovaties

Het Maasstad Ziekenhuis heeft op de valreep van het nieuwe jaar een financiering van 100 miljoen euro binnengesleept voor de periode tot en met 2025. Daarmee wil het ziekenhuis diverse afdelingen toekomstbestendig verbouwen en innovaties die in de coronacrisis noodzakelijk gebleken zijn, versnellen. De financiering bestaat uit leningen van ABN AMRO, ING en BNG Bank en investeringskredieten waarvan 60 miljoen euro gewaarborgd wordt door het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De toekenning van de leningen en investeringskredieten voor de verbouwingen en innovaties is voor het Maasstad Ziekenhuis het bewijs dat banken en investeerders vertrouwen hebben in strategie en toekomstvisie van de zorginstelling. “Het leveren van goede patiëntenzorg is onze hoogste prioriteit. We zijn erg blij met deze financiering omdat we hierdoor toekomstbestendige zorg van hoge kwaliteit kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Dit sluit ook goed aan bij de ‘waardegedreven’ zorgcontracten die we onlangs met vier grote zorgverzekeraars hebben afgesloten”, vertelt bestuursvoorzitter Peter Langenbach.

Verbouwing SEH voor betere acute zorg

De 100 miljoen euro wordt onder andere gebruikt voor het verbeteren van de acute zorg aan vitaal bedreigde patiënten. Dit zijn patiënten waarbij één of meer vitale orgaanfuncties zodanig verstoord zijn dat zij dreigen te falen. Het Maasstad Ziekenhuis ziet een toename van die vorm van acute zorg.

Om deze zorg in de toekomst te kunnen verbeteren is een goede samenwerking van onder andere eerstelijnszorg, ambulancedienst, en andere regionale ziekenhuizen onmisbaar. Het ziekenhuis streeft ernaar om, samen met Huisartsenpost Rijnmond, integrale spoedzorg mogelijk te maken, waarbij het doel is patiënten zo snel en goed mogelijk op de juiste plek te kunnen behandelen. Om deze doelen te kunnen halen is een verbouwing op het spoedplein noodzakelijk. Die kan nu met een deel van de toegekende financiering gerealiseerd gaan worden.

Corona innovaties en gezinszorg

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het Maasstad, net als veel andere ziekenhuizen, bepaalde innovaties versneld doorgevoerd heeft, of nog zal doorvoeren. Innovaties die nodig zijn om een deel van de ziekenhuiszorg te kunnen voorkomen, te vervangen of te verplaatsen. Alleen op die manier kan ruimte gecreëerd worden om de broodnodige groei op het gebied van topklinische- en acute zorg aan te kunnen. Daarnaast dragen deze innovaties ook bij aan het kunnen opvangen van de toenemende zorgvraag in de toekomst.

Een derde doelstelling die dankzij het forse investeringsbudget gerealiseerd kan worden betreft een verbouwing van de afdelingen Neonatologie en Verloskunde. Die is nodig om de gezinsgerichte zorg te verbeteren. Hierbij staat het belang van de pasgeboren baby, moeder en het gezin voorop in de zorgverlening. Door de familiekamers te verbouwen, wordt het straks mogelijk dat zieke moeders en hun partners samen met hun zieke baby’s in één kamer verblijven. Het gezin zal, als hun gezondheid dit toelaat, verzorgd worden door dezelfde verpleegkundige.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen