Maasstadziekenhuis en VZVZ / Volgjezorg evalueren proef Rotterdam

21 december 2018
Volg-je-zorg
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het Maasstadziekenhuis en VZVZ / Volgjezorg zijn tevreden over een project in Rotterdam waarbij de partijen in gesprek gingen met inwoners van bepaalde wijken over hun zorgbehoeften en de rol van ehealth. Mogelijk gaan nu ook andere ziekenhuizen met het project aan de slag.

Eind november trok een gezamenlijk team voorlichters van het Maasstadziekenhuis en VZVZ / Volgjezorg in een Amerikaanse schoolbus door verschillende Rotterdamse wijken met als doel om met het publiek in gesprek te gaan over digitale zorg. In drie dagen tijd zijn acht locaties bezocht, waaronder de markt op het Afrikaanderplein, Zuidplein en de winkelcentra Keizerswaard en Carnisse Veste. Uit de gesprekken kwam naar voren dat men de grootste meerwaarde van digitale zorg ziet in het zelf inzage hebben in dossier of uitslagen en het zelf kunnen bepalen wie wat wel / niet mag zien. De kennis van én ervaring met digitale zorg was heel wisselend, stellen de initiatiefnemers van het project. Waar de een het liefst alles zelf (online) regelt, is er ook een heel grote groep die juist het persoonlijk contact met een zorgaanbieder heel belangrijk vindt. Bij ouderen viel vooral op dat vaak een van de partners digitaal actief is. Met name in armere wijken speelt ook mee dat lang niet iedereen even digitaal vaardig is of de beschikking heeft over de juiste middelen zoals een smartphone of een pc.

Volgjezorg opstarten in andere regio’s

Samen met het Maasstadziekenhuis gaat VZVZ de informatievoorziening beter afstemmen op de behoeftes van gebruikers van Volgjezorg. Inmiddels hebben ook al verschillende andere ziekenhuizen interesse getoond om een vergelijkbare voorlichtingsactie in andere regio’s op te starten. In het nieuwe jaar volgen daarover de eerste gesprekken met geïnteresseerde partijen. LSP-beheerder VZVZ heeft het platform Volgjezorg diverse malen vernieuwd. Begin deze zomer werd de persoonlijke omgeving op Volgjezorg al verbeterd. In november is het online regelen van toestemming aangepakt. De VZVZ lanceerde de website in november 2017, zodat mensen kunnen inzien welke medische gegevens er via het Landelijk Schakelpunt gedeeld worden en toestemming kunnen geven voor inzage.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!