Maastricht UMC+ geeft inzicht in nut e-health

3 december 2018
Maastricht_UMC_
eHealth
Nieuws

Het Maastricht UMC+ geeft voorafgaande aan de e-health week 2019 alvast een kijkje in de wereld van de digitale gezondheidszorg. Bezoekers, belangstellenden en medewerkers mogen tijdens het 'e-Health Happy Hour' op vrijdag 14 december (tussen 16.00 en 18.00 uur) aan e-health 'snuffelen en proeven' en ervaren hoe het in de praktijk werkt.

Zo worden er diverse gezondheidsapps gepresenteerd, kunnen bezoekers kennismaken met Molly de virtuele verpleegkundige, of een beeldgesprek voeren en ervaren wat 'draagbare gezondheidszorg' is. Het Maastricht UMC+ stelt de afgelopen jaren hard te hebben gewerkt aan de ontwikkeling van e-health toepassingen. Beeldbellen met een arts, online gegevens inzien of met hulp van een virtuele verpleegkundige de bloeddruk meten. Het zijn slechts een paar voorbeelden van digitale innovaties die nodig zijn om de zorg voor elke individuele patiënt toegankelijker, klantgerichter, betaalbaarder en beter te maken.

E-health voor preventie

Het Maastricht UMC+ wil met e-health het leven van patiënten makkelijker maken. "We zetten onder meer in op preventie", benadrukt Vivian Hoogland, programmamanager e-health en projectleider Poli en Kliniek op Maat. "Patiënten met een chronische ziekte kunnen we bijvoorbeeld via een app ondersteunen en adviseren. Zij krijgen hierdoor meer inzicht in hun ziekte en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Verder ontwikkelden we het digitale MijnMUMC+ portaal, een persoonlijk gezondheidsdossier waarin elke patiënt z'n medische gegevens en uitslagen online kan bekijken." Uit onderzoek en ervaring blijkt volgens dr. Pieter Kubben, neurochirurg en medisch programmamanager e-health, dat patiënten dankzij e-health zelfstandiger worden. "Ze kunnen en mogen meedenken en gaan bewuster om met hun gezondheid. Voor het ziekenhuis leidt e-health tot betere toegang tot patiëntgegevens en analyse van data. Daardoor kunnen we efficiënter en patiëntgerichter zorg bieden. Dankzij e-health kunnen we de gezondheidszorg slimmer organiseren en daardoor beter maken."

Financiële injectie Citrienfonds

Via het Citrienfonds e-health van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) hebben alle acht umc's de digitale zorg verder kunnen ontwikkelen. Het fonds is in 2014 gestart en definieerde toen een reeks e-health projecten. Aan elk project is 30.000 euro toegekend. Het Maastricht UMC+ kon zo met drie e-health projecten starten. Op www.citrienfonds.nl staan tientallen concrete resultaten van de programma’s tot nu toe. De UMC’s gaan de komende jaren samen met andere zorgpartijen een vervolg geven aan het Citrienfonds, zo stelden zij in september. Zij gebruiken hiervoor de 20 miljoen euro die in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 beschikbaar is gesteld. Kerndoel is het leveren van de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!