Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Mantelzorgacademie bereidt patiënten voor op terugkeer naar huis

Het Maastricht UMC+ wil patiënten en mantelzorgers ondersteunen in de terugkeer naar een thuissituatie door hen een cursus via de mantelzorgacademie aan te bieden. De inzet van digitale zorgtoepassingen zoals e-health apps maakt deel uit van de thuisondersteuning. Langer thuis wonen voor senioren en de juiste zorg op de juiste plek vormen onderdeel van het overheidsbeleid.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het Maastrichtse academische ziekenhuis beschikt sinds 2018 over een ‘mantelzorgacademie’. Doel van de academie is om patiënten en eventuele mantelzorgers voor te bereiden op een snelle en verantwoorde terugkeer naar huis, door hen te leren bepaalde eenvoudige medische handelingen zelf te verrichten. Dat kan gaan om ogen druppelen en wondverzorging tot en met zelf injecties toedienen.

Volgens het Maastricht UMC+ wordt het in het kader van het huidige overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen (als voorbeeld wordt de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning genoemd) voor de patiënt steeds belangrijker om samen met mantelzorger(s) de regie te voeren over de thuiszorg. de overheid stimuleert langer thuis wonen ook via subsidieregelingen zoals SET (Stimuleringsregeling E-Health Thuis).

Verantwoorde wijze eigen regie

De mantelzorgacademie moet ervoor zorgen dat deze eigen regie op een verantwoorde manier mogelijk wordt. Door middel van workshops en instructies op maat worden patiënten en mantelzorgers getraind om basale medische handelingen te verrichten. Ook krijgen mantelzorgers bijvoorbeeld tiltechnieken aangeleerd als de patiënt immobiel of slechts gedeeltelijk mobiel is.

De inzet van e-health toepassingen (zoals de zelfredzaamheidsapp) biedt hierbij op diverse vlakken ondersteuning: zoals relevante informatie snel beschikbaar hebben, instructies nog eens terug te halen en snel en efficiënt te communiceren. Op termijn komt er ook een mantelzorginloopcafé, waar patiënten en mantelzorgers snel en zonder drempels terecht kunnen met al hun vragen.

Ontlasting verpleegafdelingen

Het bijkomend voordeel van de mantelzorgacademie is dat verpleegafdelingen worden ontlast. Tot voor kort moesten instructies aan patiënten en mantelzorgers tussen de bedrijven door worden gegeven. Bij gebrek aan tijd werd dat nog wel eens vergeten of uitgesteld, waardoor patiënten langer dan strikt noodzakelijk een ziekenhuisbed bezet hielden. Ook heropnames kwamen voor omdat medische zaken in de thuissituatie niet goed geregeld waren. Instructie via de mantelzorgacademie – buiten de hectiek van de verpleegafdeling dus – kan ook hier voordeel opleveren en kosten besparen.

De mantelzorgacademie is in 2018 gestart als pilot. Gezien het succes van de academie wordt het nu opgeschaald tot een meer structurele voorziening. De bemensing bestaat inmiddels uit acht speciaal opgeleide verpleegkundigen. Het aantal aanmeldingen vanuit de verpleegafdelingen van het Maastricht UMC+ neemt gestaag toe.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen