Mantelzorgtest na pilot mogelijk landelijk ingezet

12 januari 2021
Zorg-ouderen
Apps
Nieuws

40 procent van de mantelzorgers geeft aan dat ze de zorg langer kunnen volhouden met de juiste ondersteuning. Met hulp van de Mantelzorgtest van zorgverzekeraar CZ moeten mantelzorgers bewust worden van het feit dat de zorg voor een ander vaak veel vraagt en krijgen ze op maat een aanbod om overbelasting te voorkomen. Sinds november 2019 wordt de test in enkele gemeenten ingezet. Politieke partij 50Plus wil dat het initiatief in elke gemeente wordt gebruikt.

Mantelzorg is vaak intens en vraagt veel van iemand. Het risico op overbelasting is groot, met name wanneer de zorg langer duurt. De online Mantelzorgtest is een hulpmiddel voor mantelzorgers waarmee zij inzicht krijgen in al hun taken, maar ook gericht aanbod voor ondersteuning.

CZ heeft de Mantelzorgtest in 2019 beschikbaar gesteld om mensen te ondersteunen bij het invullen van mantelzorgtaken. De test is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Breda, Moerdijk en Tilburg en met ondersteuning van het ministerie van VWS. De online test werd als eerste ingezet voor mensen in de drie Noord-Brabantse gemeenten.

Juiste balans via Mantelzorgtest

In drie regionale varianten van de Mantelzorgtest vinden mantelzorgers naast informatie en diensten van CZ ook het lokale hulpaanbod van organisaties die (zorg)taken uit handen kunnen nemen. Op deze manier worden zij ondersteund in een juiste balans, zodat er ook ruimte overblijft voor henzelf, het gezin en hobby’s.

Ook vanuit de landelijke politiek is aandacht voor de waardering én overbelasting van mantelzorgers. De Mantelzorgtest is in dat kader door 50PLUS bestempeld als een van de meest waardevolle initiatieven, die in iedere gemeente beschikbaar moet zijn. Door het initiatief van 50PLUS wordt de komende twee jaar twee miljoen euro geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning.

Goede ondersteuning mantelzorgers

Het komende jaar kijken CZ, VWS, MantelzorgNL en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten hoe dit verder vormgegeven kan worden. Duidelijk is al dat gemeenten en zorgverzekeraars met deze bijdrage samen verder kunnen werken aan goede ondersteuning voor mantelzorgers. “En dat is precies wat CZ wil, hulp bij vinden, krijgen en organiseren van de ondersteuning voor iedere mantelzorger in Nederland”, aldus Mijke Buijs, programmamanager bij CZ.

Buijs heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit die ervaring weet ze hoe belangrijk het is voor mantelzorgers om ook tijd te hebben voor andere dingen. Buijs is dan ook blij dat de Mantelzorgtest zo goed is ontvangen.

Voorkomen formele zorgvraag

Uit een evaluatie in de drie bij de pilot betrokken gemeenten blijkt dat 40 procent van de ondervraagde mantelzorgers aangeeft dat zij hun taken langer kunnen volhouden dankzij de ondersteuning die zij ontvingen via de mantelzorgtest. Dat is volgens de programmamanager van groot belang. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen en onderdeel zijn van de buurt waar in ze wonen. Maar het voorkomt ook vraag naar formele zorg.

De Mantelzorgtest is voor gemeenten verder een belangrijk hulpmiddel om zicht te krijgen in de behoefte van mantelzorgers in hun regio. De inzichten uit de test bieden de mogelijkheid het beleid beter vorm te geven en gerichter af te stemmen op de gewenste ondersteuning. Buijs hoopt dan vooral ook dat andere gemeenten de waarde hiervan inzien. “Het is een waardevolle ondersteuning, deze moet zo snel mogelijk in andere gemeenten worden ingezet. Zo krijgen mantelzorgers daar ook juiste ondersteuning vanuit een lokaal aanbod.”