Marieke Snoep, KPN: ‘Voordelen digitalisering bestendigen’

di 28 juli 2020 - 12:30
Marieke-Snoep-deze-gebruiken
Digitalisering
Nieuws

KPN Zakelijke markt heeft er tijdens de beginperiode van de coronacrisis allereerst voor gezorgd dat de netwerken van de klant de extra vraag naar capaciteit aan konden. Daarna is de organisatie aan de slag gegaan om de impact van corona en lockdown-maatregelen te mitigeren voor zorginstellingen en -professionals. Inmiddels is het tijd om vooruit te kijken naar welke voordelen van digitalisering bestendigd kunnen worden. Eén ding staat daarbij centraal, meent Marieke Snoep, directeur KPN Zakelijke Markt: “Digitalisering moet van iedereen zijn.”

Het kernnetwerk van KPN was al klaar voor een crisis zoals die zich nu heeft voorgedaan, vertelt Snoep. Zo kon de operator de sterk toegenomen piekbelasting door thuiswerkers en online lerende kinderen goed opvangen. Daarna zijn de nieuwe vragen en behoeften van klanten op het gebied van digitalisering geïnventariseerd. Waar nodig, zijn zo snel mogelijk upgrades uitgevoerd van netwerk of security om klanten klaar te maken voor de nieuwe realiteit, vertelt Snoep.

Stroomversnelling door corona

Corona heeft volgens Snoep drie zaken in een stroomversnelling gebracht:

  1. Een antwoord op de vraag met welke digitale middelen je de zorg echt ontlast. Denk aan zaken zoals de OLVG Check-app die mensen helpt bij het uitvinden of zij mogelijk corona hebben, die hen gerust kan stellen omdat de ziektetrend op afstand gevolgd wordt.
  2. Het videoconsult, inzetten van video in de zorg, zowel voor patiënt als familie, arts met arts en arts met patiënt.
  3. Veilige data-uitwisseling. Zo kun je zorg op afstand mogelijk maken en zo kun je de kwaliteit van de zorg verbeteren.

“Er is een aantal maatschappelijke trends waarvan we goed gebruik kunnen maken om tot een zorgstelsel te komen dat voor iedereen toegankelijk blijft mét de huidige kwaliteit", stelt Snoep in een interview in ICT&health 4. "Dan moet er druk uit het systeem. Digitalisering biedt hier kansen. Hoe zorg je voor meer (digitale) contactmomenten en hoe kun je patiënten sneller op de juiste plek behandelen? Maar ook: hoe kun je onnodige zorg wegsnijden, zoals overbodige afspraken en verwijzingen, onnodige reistijd, driemaal hetzelfde verhaal vertellen als patiënt?"

Versnelde digitalisering is kans

Snoep ziet het als een kans dat Nederland versneld gedigitaliseerd is. "Dus jij en ik, onze ouders. Het security-bewustzijn is gegroeid, mensen zullen minder snel in een sms van de bank over een nieuwe bacterievrije pinpas trappen. Maar ook digitaal in contact zijn, wordt normaal. Mensen in verpleeghuizen hebben nu wekelijks een familielid gezien via videobellen en dat was gezien de omstandigheden heel fijn. Dat wordt een nieuw normaal, naast het fysieke contact dat mensen heel erg gemist hebben.” Ook het nieuwe 5G-netwerk zal nieuwe kansen bieden, verwacht Snoep.

De vraag is nu: wat willen we behouden uit deze periode? Kortere lijnen tussen mens en zorgprofessional bijvoorbeeld. Snelheid van reactie. "We hebben nu gezien dat we met digitale tools voor bijvoorbeeld diagnose meer snelheid in het zorgproces kunnen krijgen, meer mensen gerust kunnen stellen. Dat kan ook voor andere zaken dan corona. Denk aan COPD-patiënten die niet te vroeg maar ook niet te laat het ziekenhuis in gaan, dankzij continue monitoring. Maar ook voor het ontlasten van zorgprofessionals, het verminderen van de kostendruk.”

Alles moet nu robuuster

We zijn er nog niet, ziet de directeur Zakelijke Markt van KPN. "Alles dat we hebben geïnstalleerd, moet robuuster. Instellingen moeten nadenken over de inrichting van werkprocessen, zoals of men thuiswerken voor personeel deels wil behouden. We hebben tijdelijk gratis verhoogde dijkbewaking op security-gebied geleverd. Willen we dat structureel invoeren? Daar zullen kosten aan verbonden zijn. Hetzelfde geldt voor data-uitwisseling en bereikbaarheid, voor de vraag of bepaalde functies wel in ziekenhuizen moeten blijven qua IT, of beter uitbesteed kunnen worden?"

Lees meer in editie 4: vanaf 27 augustus bij de zorg op de mat en online.