MCL blij met behalen twee VIPP-doelen

24 april 2019
MCL
Databeschikbaarheid
Nieuws

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) laat weten dat het kort na elkaar twee belangrijke audits met succes doorlopen heeft voor het landelijk gegevensuitwisselingsprogramma VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional).

Landelijk nemen 66 ziekenhuizen en 35 andere zorginstellingen deel aan dit door de overheid gesubsidieerde programma, dat bestaat uit doelstellingen op het gebied van medicatieveiligheid en informatie-uitwisseling. Zo richt VIPP zich onder andere op het elektronisch versturen van recepten en het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. Het programma loopt tot en met eind 2019.

Met behulp van het programma kunnen zorgaanbieders zoals MCL extra stappen zetten om de patiënt meer regie te geven over de eigen gezondheid, onder meer door actuele medische informatie te bieden via patiëntportalen en door deze informatie te ontsluiten via MedMij-gecertificeerde PGO’s.

Een onafhankelijke beoordelaar heeft nu vastgesteld dat het MCL voldoet aan de normen die het programma stelt. Deze positieve beoordelingen brengen het MCL naar eigen zeggen weer een stap verder in het verbeteren van de digitale informatievoorziening. Het MCL stelt dan ook blij te zijn met deze ontwikkelingen, waardoor patiënten zich steeds beter kunnen voorbereiden op het gesprek met de arts en in grotere mate zelf een rol kunnen spelen in het behandeltraject.

Toegang tot gezondheidsmetingen

Een voorbeeld van een norm die het MCL gehaald heeft, betreffen gezondheidsmetingen bij patiënten met de ziekte van Bechterew (ontsteking gewrichten bekken, wervelkolom). Reumatoloog Freke Wink stelt dat deze patiënten nu standaard voor elk bezoek via het portaal mijnMCL kunnen doorgeven hoe het met ze gaat en welke klachten ze hebben.

“Vroeger moesten ze hiervoor in het ziekenhuis papieren vragenlijsten invullen en zag ik de antwoorden pas tijdens het gesprek met de patiënt. Als ik nu mijn spreekuur voorbereid, weet ik al hoe het met de patiënt gaat. Met deze informatie kan ik het gesprek met de patiënt veel beter voorbereiden.”

Andere onderdelen van de VIPP-beoordelingen waren onder andere het percentage patiënten dat gebruik maakt van het patiëntportaal (40%), het elektronisch versturen van recepten naar de apotheken in de regio (34%) en het tonen van een overzicht van medicatie bij ontslag in het portaal. Bij deze laatste twee onderdelen voldoet het MCL nu aan de landelijke medicatiestandaarden. Het MCL stelt voor voor de realisatie nauw samengewerkt te hebben met andere zorginstellingen en apotheken in de regio.

Digitalisering niet doel

Directeur Willem Lenglet van het Friese ziekenhuis benadrukt dat het MCL met het behalen van deze audits laat zien dat er een volgende stap is gezet om met behulp van technologie dingen anders te organiseren. “Digitalisering is hierbij niet het doel. We willen digitale technologie voor ons laten werken. Zo houden we uiteindelijk meer tijd over voor de patiënten.”

Het MCL blijft verder werken aan het verbeteren van digitale informatievoorziening. Ook staat er later dit jaar nog een VIPP-beoordeling op het programma.