Meander breidt digitale voorlichting verder uit

8 december 2020
Beeldbellen-Bed
Tweedelijn
Nieuws

Meander is dit jaar gestart met een online en digitaal systeem om patiënten thuis voor te lichten en op afstand te screenen. In eerste instantie werd het systeem gebruikt bij de afdelingen Orthopedie en het Opnameplein. Inmiddels is ook het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) gestart met het systeem gestart. Daarmee breidt het Meander Medisch Centrum de implementatie van digitale zorgpaden weer verder uit.

Bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) wordt de digitale voorlichting en -screening onder andere gebruikt voor patiënten die een coloscopie, gastroscopie of interventies zoals ERCP moet ondergaan. Door middel van voorlichtingsmodules met foto's, video’s, tekst, geluid en animaties krijgen worden zij uitgebreid geïnformeerd en voorbereid op de ingreep of het onderzoek.

MDL is binnen Meander momenteel de grootste afdeling die gebruik maakt van de digitale voorlichting. In totaal werken nu vier specialismen van Meander met deze digitale voorlichtingsmodule. Het is de bedoeling dat de komende maanden alle poliklinieken hierbij aansluiten.

Meer tijd voor patiënt tijdens consult

Een van de voordelen van digitale voorlichting is dat de patiënt deze thuis, eventueel samen met een familielid of naaste, kan doorlopen op het moment dat dit voor de patiënt het best uitkomt. De patiënt wordt tijdens deze digitale voorlichting over zaken als waar hij of zij zich moet melden en hoe het onderzoek verloopt.

De voorlichting wordt afgesloten met een vragenlijst die de patiënt moet invullen. Daarmee kunnen de verpleegkundige en MDL-arts het consult beter voorbereiden. Doordat de patiënt een aantal vragen vooraf al beantwoord heeft, is er voor de behandelaar tijdens het consult meer tijd om de persoonlijke situatie van de patiënt door te nemen.

Meander startte in 2018 al met het digitaal voorlichten van patiënten. Uit onderzoek bleek toen al dat zowel artsen en verpleegkundigen als patiënten zeer tevreden waren over deze, toen nieuwe, ontwikkeling.

Uiteraard past het digitaal voorlichten van patiënten ook perfect binnen alle (contact beperkende) maatregelen die dit jaar, en de komende tijd, noodgedwongen genomen zijn vanwege de coronapandemie. Inmiddels zijn al meer dan 1300 digitale voorlichtingen per mail; naar MDL-patiënten verstuurd.

Algemene digitale voorlichting

Meander heeft, naast voorlichtingsmateriaal voor een specifiek specialisme, ook een algemene digitale voorlichtingsmodule ontwikkeld die in door alle poliklinieken gebruikt kan worden. Dit is een algemene digitale vragenlijst die door patiënten ingevuld kunnen worden. Daarin staat zaken die voor alle behandelaar belangrijk zijn om te weten. Denk aan de lengte, het gewicht en wel of niet roken.

Na het invullen van de vragenlijst krijgt de patiënt uitleg over hoe zijn afspraak in het ziekenhuis, videoconsult of telefonische afspraak verloopt. De digitale voorlichtingsmodule is ook voorzien van software waarmee afspraken, daar waar dat mogelijk is, via een videoconsult te laten verlopen.

Om te onderzoeken of een patiënt die binnenkort voor een afspraak in het ziekenhuis moet zijn corona klachten heeft, wordt twee dagen voor de afspraak nog een aparte vragenlijst per mail gestuurd. Indien blijkt dat de patiënt symptomen heeft die op een besmetting met het coronavirus kunnen duiden, dan wordt hij of zij verzocht telefonisch contact op te nemen met de betreffende polikliniek.