Meander: patiënten, specialisten positief over digitale voorlichting

3 december 2018
Medify-1
Digitalisering
Nieuws

Patiënten van de afdeling Orthopedie van het Meander Medisch Centrum (Amersfoort) zijn tevreden over een nieuwe, digitale vorm van informatievoorziening. Met behulp van filmpjes, 3D-animaties en vragenlijsten worden de bij de proef betrokken patiënten voortaan voorbereid op hun (mogelijke) operatie. Zij hebben deze wijze van voorlichting met een gemiddeld cijfer van 8,6 beloond, zo laat het MMC weten.

De afdeling Orthopedie van Meander Medisch Centrum is de afgelopen maanden met de proef in de weer geweest: het aanbieden van uitsluitend digitale voorlichting aan ongeveer 500 patiënten met knieklachten. Uit de evaluatie blijkt verder dat patiënten zeer tevreden zijn over de nieuwe manier van informeren. Zij geven bijna allemaal aan dat de informatie aansluit op hun behoefte.

Gesprek spreekkamer vlotter

De orthopedisch chirurgen, die dit als eerste specialisten in Meander aanbieden, zijn volgens het ziekenhuis eveneens positief over de eerste uitkomsten van Medify, het softwareprogramma dat wordt gebruikt om de digitale voorlichting te geven. Doordat het overgrote deel van de patiënten vooraf de vragenlijst heeft ingevuld, verloopt het gesprek in de spreekkamer vlotter en efficiënter. De Medify-toepassing maakt het mogelijk om zorginformatie stap voor stap aan te bieden aan de patiënt, aldus het MMC, precies passend bij het moment: vóór, tijdens of na de ingreep. Allerlei methodes worden gecombineerd om patiënten optimaal voor te bereiden: foto’s, video’s, tekst, geluid, vragenlijsten en 3d-animaties van het kniegewricht en de operatietechnieken. Alle materiaal komt samen in een online presentatie. Hierin ziet de patiënt, vanaf het eerste bezoek aan Meander tot aan het herstel thuis, stapje voor stapje wat hem of haar te wachten staat. Alleen de informatie die op het moment relevant is, wordt getoond.

Digitale voorlichting als vervanging

Orthopedisch chirurg Robert Gaasbeek ziet Medify als een manier van patiëntvoorlichting die de huidige voorlichting op termijn kan vervangen. “Ik verwacht dat het aanbieden van digitale voorlichting de kwaliteit van de patiëntinformatie zal verbeteren en daarmee ook de patiënttevredenheid. Ook zie ik hierdoor meer mogelijkheden om het zorgproces te verbeteren en de kwaliteit van de zorg te verhogen.” De video 'Goed voorbereid op knieoperaties in Meander MC' geeft een impressie van Medify.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!