Medical Delta wil iedereen er 5 gezonde levensjaren bij geven

25 april 2019
Senioren-vrolijk
Innovatie
Nieuws

Tijdens de conferentie werd onder meer gekeken naar de groeiende problematiek om zorg in Nederland betaalbaar en organiseerbaar te houden. Volgens het RIVM zullen de zorgkosten – mede door technologische vernieuwingen – bij ongewijzigd beleid oplopen tot 174 miljard euro (2019: 85 mld euro, 30% van de rijksbegroting). VWS-secretaris-generaal Erik Gerritsen gaf aan dat de zorg eerder organiseerbaar dan onbetaalbaar zal worden. “Als we zo doorgaan moet straks 1 op de 4 Nederlanders in de zorg werken.”

Medical Delta is een samenwerkingsverband van overheden, universiteiten, universitaire ziekenhuizen en andere kennisinstellingen in Zuid-Holland. Het is sinds 2018 partner in het NeLL, dat digitale zorgapps wil valideren op basis van hun bruikbaarheid voor een zo groot mogelijke groep mensen. Gerritsen noemde het samenwerkingsverband ‘een van de meest florerende ecosystemen van Nederland’.

Zorginnovatie in meer smaken

Zo’n 250 wetenschappers van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, LUMC en Erasmus MC gaan binnen Medical Delta de komende jaren - verdeeld over 13 programma’s in diverse consortia - samenwerken aan oplossingen van bovengenoemde problematiek. De programma’s richten zich onder meer op innovatie in medische beeldvorming, e-health, minimaal invasieve instrumenten en personalised medicine.

Voorzitter Ton van der Steen van Medical Delta schetste als voorbeeld de focus op de ontwikkeling van technologie die het mogelijk maakt om in een veel vroeger stadium een diagnose te kunnen stellen. “Als je eerder weet wat iemand mankeert, kun je ook eerder starten met de behandeling of die zelfs voorkomen. En als we dan toch behandelen, doen we dat het liefst zo minimaal invasief mogelijk. Ook zetten we in op verdere personalisering van zorg, zodat we steeds beter weten wat werkt bij wie, en wat niet.”

Jeroen Tas, chief innovation & strategy officer bij Philips, stelt in zijn leven geen periode meegemaakt te hebben waarin technologie meer kan betekenen voor gezondheid dan nu. “Er liggen grote kansen om de zorg rondom onszelf te organiseren, om deze naadloos te laten aansluiten op onze individuele behoeften. Zo zijn we op weg naar een wereld waarin we onze eigen gezondheid beter kunnen beheren en beheersen, waarin patiënten echt mogelijkheden krijgen om de regie te nemen over hun eigen gezondheid.”

Investering 5 miljoen euro

De vijf academische kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren gezamenlijk 5 miljoen euro in het programma. Deze investering leidt naar verwachting de komende jaren tot een breed programma met een waarde van zeker 30 miljoen euro. Dat moet een grote impuls te geven aan onderzoek naar en ontwikkeling en toepassing van innovatieve zorgtechnologie.

Recent werd ook bekend dat een multidisciplinair team van verouderingsexperts ruim 8,5 miljoen euro krijgt voor grootschalig onderzoek naar factoren en oplossingen die bijdragen aan het gezond ouder worden en het vergroten van vitaliteit. Het team wil de functionele achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat zij meer jaren in gezondheid doorbrengen. Aan het onderzoek, dat in september dit jaar van start gaat, doen negen onderzoeksinstituten en acht private partijen mee.