Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s

26 september 2023
Medido-klok
Digitalisering
Nieuws

De implementatie van plusminus 600 medicijndispensers bij Zuyderland Thuiszorg heeft in de afgelopen drie jaar goed uitgepakt. Evaluerend stelt de zorgorganisatie dat door de inzet van digitale medicijndispensers inmiddels 24 FTE’s zijn vrijgespeeld. Met behulp van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft Zuyderland Thuiszorg deze innovatieve technologie geïntroduceerd en met succes geïntegreerd in hun zorgverlening. Dankzij het handige, digitale apparaat, dat op tijd zorgt voor de juiste medicatieverstrekking, is er minder bezoek aan huis nodig zodat medewerkers meer tijd hebben voor andere zorgvragen.

De resultaten van de implementatie van medicijndispensers bij Zuyderland Thuiszorg worden steeds zichtbaarder. Tot op heden hebben ongeveer 600 cliënten een medicijndispenser ontvangen, waarvan momenteel zo'n 240 actief in gebruik zijn. Opvallend is dat het aantal succesvolle medicatie-uitgiftes consequent rond de 96% ligt.

Op steeds meer plekken wordt zo’n dispenser met succes ingezet. Om deze organisaties, zoals de wijkzorg, op weg te helpen, heeft Vliegwiel onlangs de ‘Implementatietoolkit medicijndispenser’ ontwikkeld. Speciaal voor projectleiders en anderen die de inzet van de medicijndispenser vormgeven en begeleiden.

Slimme digitale oplossingen

Zuyderland Thuiszorg, gevestigd in Limburg (Westelijke en Oostelijke Mijnstreek), biedt een breed scala aan diensten op het gebied van zorg, variërend van ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg tot thuiszorg. De organisatie zet er op in om ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’ te leveren. Dit doel werd tastbaar gemaakt tijdens het SET-project, dat van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 liep. Het project was gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten door digitalisering van een aantal traditionele zorgtaken.

Terugkijkend heeft de integratie in de zorg van de digitale medicijndispenser niet alleen efficiëntieverbeteringen teweeggebracht, maar ook de autonomie en zelfredzaamheid van cliënten vergroot. Projectleider Maurice Koeken en wijkverpleegkundige Jennifer Pluijmaekers vertellen op de website van ZonMW hoe Zuyderland Thuiszorg deze digitale oplossing heeft omarmd en geïmplementeerd.

Brede inzet medicijndispensers

Het introduceren van de digitale medicijndispenser ging niet zonder slag of stoot, want elke verandering roept nu eenmaal reacties en weerstand op. Zo waren er in de startfase zorgen binnen de organisatie over de mogelijke reactie van de wijkteams op de inzet van digitale medicijndispensers. Sommige teams bleken inderdaad bezorgd dat hun gebruikelijke taken weg zouden vallen, maar andere teams waren juist enthousiast over de inzet van medicijndispensers.

Uiteindelijk lukte het Zuyderland Thuiszorg om al haar medewerkers mee te krijgen met deze innovatie. Het gaat uiteindelijk om een gemotiveerde teameffort, waarbij niet alleen de wijkverpleegkundigen betrokken waren, maar ook de leverancier van Medido, apotheken, medicatieverpakkers, de zorgcentrale, cliënten, mantelzorgers en zorgverzekeraars. Die goede samenwerking bleek essentieel voor het welsslagen van het project.

Cultuuromslag nodig

De introductie van de medicijndispenser leidde tot een culturele omslag binnen de organisatie. Jennifer Pluijmaekers: "Het is een andere manier van denken en doen. Collega’s die al jaren gewend zijn om cliënten thuis te bezoeken, moesten dit nu gedeeltelijk loslaten. Na een tijdje werd de medicijndispenser niet meer als ‘extra’ beschouwd maar als integraal onderdeel van de reguliere zorgverlening. Inmiddels wordt zo’n dispenser zelfs door de wijkteams regelmatig voor bepaalde cliënten aanbevolen als oplossing.”

Pluijmakers benadrukt  het belang van goede begeleiding van cliënten bij de introductie, omdat het voor hen ook een grote verandering is. "Als er bij de cliënt een medicijndispenser is geïnstalleerd, zijn we bijvoorbeeld altijd in de eerste week aanwezig rond het tijdstip dat het apparaat medicatie uitgeeft. Hoewel er aanvankelijk weerstand was bij sommige cliënten, zagen zij uiteindelijk de voordelen van meer eigen regie en tevens vinden ze het geruststellend dat hun situatie op afstand wordt gemonitord.”

Kostenbesparingen dankzij medicijndispensers

Deze digitaliseringsslag heeft aanzienlijke tijdsbesparingen opgeleverd. Het gaat gemiddeld om 12 minuten per medicatiemoment. Dat komt overeen met bijna 40.000 uur per jaar, oftewel 24 fulltime banen. Ook is de kostenbesparing met een daling van meer dan 80% opvallend groot, omdat alleen de inzet van de medicijndispenser en het plaatsen van de medicijnrol nog worden gedeclareerd.

Wat deze implementatie extra waardevol maakt, is de duurzame verandering die het teweeg heeft gebracht binnen Zuyderland Thuiszorg. De organisatie heeft de afgelopen jaren waardevolle kennis opgedaan door samenwerking en voortdurende evaluatie, waardoor de inzet van de medicijndispenser nu stevig verankerd is en als basis dient voor verdere e-health-oplossingen.

Door innovation partner