Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
29 augustus 2017
Artikel delen

Medicijnregistratiebalies Radboudumc vergroten alertheid op medicatie

De medicatieveiligheid in het Radboudumc is de afgelopen drie jaar toegenomen met behulp van vijf medicijnregistratiebalies. Dat schrijft Zorgvisie. Bij de balies dragen apothekersassistentes er zorg voor dat specialisten direct kunnen beschikken over actuele medicatieoverzichten in het EPD (elektronisch patiënten dossier).

Nieuwe patiënten in het Radboudumc moeten zich melden bij een aanmeldzuil, waarna ze worden doorverwezen naar een medicijnregistratiebalie. Daar lopen assistenten met de patiënt het medicijnoverzicht na en vullen dit overzicht waar nodig aan. De informatie wordt dan opgenomen in het lokale EPD, zodat behandelend specialisten direct inzicht hebben in medicatiegebruik wanneer zij een patiënt spreken.

Alertheid op medicatie toegenomen

Volgens Cindy Scheers, teamleider Medicatieverificatie van het Radboudumc, zijn patiënten al gewend geraakt aan de balie en komen ze uit zichzelf langs wanneer hun medicatie gewijzigd is. Bij elk eerste polikliniekbezoek vragen de apothekersassistenten van het Radboudumc een medicatieoverzicht op vanuit het Landelijk Schakelpunt. Dit gebeurt onder mandaat van de ziekenhuisapotheker. “Ziekenhuisbreed zien we dat de alertheid op medicatie en de verificatie is toegenomen sinds de introductie van deze balie,” zegt Scheers.

Bij de registratiebalies controleren de in totaal 20 medewerkers behalve voor de poliklinieken ook de medicatie voor de klinieken en spoedeisende hulp. Inmiddels wordt medicatieverificatie bij bijna 90 procent van alle klinische opnames en duizenden poliklinische patiënten uitgevoerd (in 2016 waren dit 46.300 gesprekken). De volgende stap is het uitvoeren van verificatie bij elk poliklinisch bezoek van hoog-risicopatiënten en het verruimen van de openingstijden naar de avonden en weekenden.

Incomplete medicatie-overzichten probleem

Incomplete medicatieoverzichten bij opname zouden bijna 30 procent van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis veroorzaken, zo stelde PharmIT onlangs. Deze aanbieder van MedApp liet weten dat medicatieverificatie ondanks arbeidsintensieve pogingen van ziekenhuizen vaak problematisch blijft. Door stress, gebrekkige informatievoorziening en het ontbreken van een landelijk systeem met goede dekking, brengen patiënten (ziekenhuisbezoekers) hun zorgverleners vaak niet voldoende op de hoogte van hun medicijngebruik.

MedApp is een mobiele applicatie die mensen waarschuwt wanneer het tijd is om medicatie te gebruiken. De ontwikkelaar van de app werkt aan versterkte samenwerking met ziekenhuizen die behelst dat MedApp gebruikers voorafgaand aan een ziekenhuisopname thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig hun medicijnoverzicht kunnen invullen. Zo moet onjuiste registratie van de medicijnen voorkomen worden en het herstel van de gebruiker bevorderd worden. 

Minder risico’s bij medicatietoediening

Volgens onderzoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) zijn de risico’s op het gebied van medicatietoediening in ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen de afgelopen jaren verminderd, onder meer door het invoeren van geautomatiseerde systemen, dubbele controles en verandering in cultuur bij organisaties.

Dat desondanks het aantal meldingen van medicatie-incidenten is toegenomen, is vooral het gevolg van het ontstaan van een cultuur waarin meldingen gezien worden als mogelijkheden voor verbetering van medicatieveiligheid, niet om het bestraffen van incidenten.

Gemiddeld zou 1 op de 5 medicatietoedieningen niet goed gaan in Nederland. Behalve op betere registratie van medicatiegebruik vooraf, wordt er in Nederland ingezet op betere controle van de medicatietoediening, onder meer door het invoeren van barcoderingen. Het Ministerie van VWS is voorstander van een landelijk registratiesysteem. EU-breed wordt de komende jaren registratie tot op doosjesniveau (FMD-wetgeving) en van medische hulpmiddelen (MDR) verplicht.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen