MediMapp voor digitaal overzicht zorgtraject van start in Vie Curi

19 maart 2017
Nieuws

Soulve Innovations en Sanofi Genzyme gaan in Nederland de boer op met de MediMapp app. De app is gericht op ziekenhuizen en zorginstellingen en heeft tot doel om in één overzicht het gehele zorgtraject in beeld te brengen. In het VieCuri Medisch Centrum in Venlo wordt MediMapp toegepast voor mensen met darmkanker. SBS6 had op zaterdag 18 maart 2017 een item over MediMapp in het tv-programma Samen Sterk.

Soulve Innovations heeft de App MediMapp ontwikkeld. Genzyme is een biotech-bedrijf dat zich vooral richt op mensen die aan een ernstige ziekte lijden. Wanneer iemand ziek wordt, is het van belang dat zij belangrijke informatie op een overzichtelijke manier ontvangen. Daarvoor willen de twee partijen MediMapp inzetten, een oplossing waarmee patiënten met complexe aandoeningen zoals kanker individuele begeleiding op maat wordt geboden.

MediMapp biedt volgens een persbericht van Genzyme op interactieve wijze persoonlijke zorgpadbegeleiding. In een beveiligde digitale omgeving worden afspraken, onderzoeken en behandelingen weergegeven. Hierdoor hebben patiënten meer invloed op en overzicht en controle over het volledige persoonlijke zorgpad dat zij doorlopen gedurende hun ziekteproces. Door de koppeling met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van een ziekenhuis is de informatie die de patiënt ontvangt altijd actueel, persoonlijk en relevant.

Doorontwikkeling

Soulve en Sanofi Genzyme werken samen aan de doorontwikkeling en implementatie van MediMapp. Zij zetten zich als partners in zorgpadbegeleiding volledig in voor de optimale zorg en begeleiding van de patiënt. VieCuri is het eerste ziekenhuis waar binnen deze samenwerking de implementatie van MediMapp is  gerealiseerd. VieCuri (Venlo, Venray) behoort naar eigen zeggen tot de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland.  Per jaar worden meer dan 175.000 patiënten behandeld.

Sanofi is wereldwijd actief in de gezondheidszorg met onderzoek naar, de ontwikkeling, productie en het op de markt brengen van zorgoplossingen voor patiënten met onder meer diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Sanofi Genzyme is de Specialty Care Global Business Unit van Sanofi en richt zich op zeldzame ziekten, multiple sclerose, oncologie en immunologie. Soulve Innovations ontwikkelt digitale innovaties in de zorg met als doel de patiënt meer grip te geven over het eigen behandeltraject en bij de professional tijd en aandacht vrij te maken voor de zorg.