MedMij begint gecontroleerde livegang met regionale initiatieven

22 november 2018
handshake-computer-tafel
Standaarden
Nieuws

Bij drie zorgvuldig geselecteerde regionale initiatieven gaat het MedMij-programma de komende tijd samen met proof-of-concept initiatief PROVES een gecontroleerde livegang van gegevensuitwisseling tussen Xis’sen en PGO’s begeleiden. Per regio zijn er meerdere zorgaanbieders, Xis-leveranciers en PGO-leveranciers betrokken die allemaal gegevensontsluiting via het MedMij Afsprakenstelsel als doel hebben. Het gaat hier om het uitwisselen van echte gezondheidsgegevens.

In de gecontroleerde livegang is er volgens MedMij intensieve begeleiding beschikbaar en financiële ondersteuning bij het op gang brengen van gegevensuitwisseling. Doel is om te onderzoeken hoe het afsprakenstelsel in de praktijk werkt en om inzicht te krijgen wat de impact is voor systemen, patiënten en zorgaanbieders. Ervaringen worden direct openbaar gedeeld om ook andere partijen die tegelijkertijd aan de slag zijn te helpen bij de uitrol en implementatie van het stelsel. Er lopen al andere pilots via PROVES.

Zorgvuldige selectie regionale livegang

De drie initiatieven die meedoen aan deze gecontroleerde livegang, worden zorgvuldig geselecteerd, aldus  de organisatie. Belangrijke criteria zijn de bijdrage aan het beproeven van het Afsprakenstelsel, welke voorbereidingen al getroffen zijn, de betrokkenheid van pgo-leverancier(s), zorgaanbieders en XIS-leveranciers, welke cliënten/cliëntengroepen betrokken worden. Verder wordt er gekeken naar het type zorgverleners, spreiding van regio’s, verschillende ICT-leveranciers en de set aan standaarden. MedMij heeft de afgelopen naar eigen zeggen maanden aardig doorgepakt. Afsprakenstelsel 1.1 is opgeleverd en er zijn veel kandidaat-deelnemers, zowel aan de kant van ‘dienstverlener persoon’ (PGO) als ‘dienstverlener zorgaanbieder’ (ICT-leveranciers in de zorg). 25 PGO-leveranciers hebben Impulsfinanciering gekregen en het kwalificatie- & acceptatietraject is ingezet. Het duurt volgens de programma-organisatie niet lang meer voor de eerste dienstverleners het MedMij-label halen en er gegevensuitwisseling op de MedMij-manier gaat plaatsvinden. Dat betekent dat het moment dat zorggebruikers hun gezondheidsgegevens kunnen inzien in een PGO steeds dichterbij komt.

Over MedMij

In totaal werd er meer dan twee jaar aan gewerkt en verschenen er verschillende versies van het MedMij-afsprakenstelsel. Het stelsel bevat afspraken op verschillende gebieden, zoals juridisch, technisch en informatiebeveiliging. Door deelnemer te worden van het afsprakenstelsel verbinden partijen zoals ICT-leveranciers en aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zich aan deze set van afspraken. Eindgebruikers moeten zo verzekerd zijn van veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling. 60 PGO-aanbieders en 12 ICT-leveranciers hebben zich in de eerste maand na opening van het MedMij-loket en publicatie van de conceptversie van het afsprakenstelsel 1.1 (in juli) aangemeld als kandidaat-deelnemer. De komende drie jaar is er aan Impulsfinanciering vier miljoen euro beschikbaar voor PGO-leveranciers om hun platform aan te sluiten op de standaarden.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!