Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedMij kan als stichting deelname aan afsprakenstelsel reguleren

MedMij is voortaan behalve een programma en een raamwerk ook een stichting. De reden voor het oprichten van een stichting is dat het programma in een volgende fase terecht is gekomen. Vanaf juli wordt het MedMij-stelsel van standaarden en afspraken in de praktijk gebracht. Deze volgende fase maakt het nodig om van MedMij een juridische entiteit te maken die bijvoorbeeld overeenkomsten kan sluiten met ICT-leveranciers.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De afgelopen paar jaar stonden bij MedMij vooral in het teken van ontwikkeling van standaarden en afspraken en het consulteren ervan bij de stakeholders. Een aantal elementen van het totaal aan patiënt-, medische en zorggegevens zal vanaf juli daadwerkelijk al ontsloten worden: medicatiegegevens, huisartsendossier, zelfmeetgegevens, e-afspraak, basisgegevensset zorg (zoals labuitslagen) van ziekenhuizen. Verder wordt er momenteel gewerkt aan een standaard indicatiebesluit langdurige zorg.

Vanaf 2019 moeten burgers daadwerkelijk PGO’s kunnen gebruiken met een MedMij-keurmerk die kunnen koppelen met informatiesystemen waar hun medische en persoonsgegevens in zitten. Voorafgaand hieraan moeten de ICT-leveranciers van dergelijke systemen de platforms aanpassen aan de standaarden van MedMij. De stichting zal hiervoor overeenkomsten sluiten met ICT-leveranciers die deelnemer worden aan het Afsprakenstelsel.

Nieuwe fase voor MedMij

MedMij komt naar zo eigen zeggen in een nieuwe fase waarin het MedMij Afsprakenstelsel gebruikt zal worden in de praktijk. Door toe te treden tot het stelsel, tonen deelnemers aan dat zij zich aan de afspraken houden en met andere deelnemers op de MedMij-manier gegevens uit kunnen wisselen.

Voor het vertrouwen in het stelsel is een zelfverklaring van een deelnemer over het voldoen aan de afspraken alleen echter niet voldoende. Het is noodzakelijk dat partijen een deelnemersovereenkomst tekenen! Zo kan MedMij een partij houden aan de afspraken. Het programma MedMij was geen juridische entiteit en kon daarom geen deelnemersovereenkomsten aangaan met partijen. Daarom is nu de Stichting in het leven geroepen.

Stichting kan deelname reguleren

Stichting MedMij kan nu onafhankelijk en vanuit het perspectief van MedMij een afweging maken of een deelnemer mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten én zonder overige belangen optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Daarnaast zal de stichting de strategische koers van het stelsel vormgeven.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie tot vijf onafhankelijke bestuurders met daarnaast een eigenaarsraad (met de eigenaren van het afsprakenstelsel, zoals Patiëntenfederatie Nederland, Stichting MIND en Actiz) en een deelnemersraad (waarin deelnemers aan het stelsel vertegenwoordigd zijn). Omdat het programma de komende tijd nog naast de stichting bestaat, bestaat het bestuur de eerste tijd tijdelijk nog uit één persoon: de programmamanager van het programma MedMij.

Meer weten over MedMij, zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen