Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedMij komt met loket, afsprakenstelsel 1.1 voor kandidaat-deelnemers

Leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen kunnen vanaf nu kandidaat-deelnemer van MedMij worden. Dit is volgens de organisatie achter het raamwerk een belangrijke stap richting daadwerkelijke deelname. De veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van gezondheidsgegevens van en naar PGO’s komt hiermee weer een stuk dichterbij.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Vorige week al werd de conceptversie van het afsprakenstelsel 1.1 opgeleverd en niet lang daarna ging ook het MedMij loket open. Het MedMij-loket is opgericht om de PGO-leveranciers te ondersteunen in het hele traject, zoals met vragen over het stelsel en over de toetreding ertoe.

Nu ook de financieringsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant, zet MedMij de deuren open voor ontwikkelaars van persoonlijke gezondheidsomgevingen om kandidaat-deelnemer te worden. Afgelopen juni was MedMij al met een aantal PGO-leveranciers aanwezig op het ICT&health World Conference event.

Voorwaarden deelname MedMij

Om kandidaat-deelnemer te worden, moeten leveranciers beginnen met een administratieve toets, waarin onder andere een door de potentiële deelnemer ingevulde en ondertekende zelfverklaring integriteit en een uittreksel uit een handelsregister in de EU ingeleverd dienen te worden.

Wie deze toets en een aantal aanvullende procedures doorstaat, is kandidaat-deelnemer en kan later dit jaar door naar fase 2, het kwalificatietraject. Vervolgens volgt nog fase 3, het acceptatietraject, waarna men tot het tekenen van overeenkomst met Stichting MedMij en de praktische zaken in verband met livegang over kan gaan.

Zodra een PGO-leverancier kandidaat-deelnemer is en aan de andere subsidievoorwaarden is voldaan, kan de leverancier een aanvraag indienen voor de subsidie, waarvan de regeling 12 juli werd gepubliceerd. In totaal is er de komende drie jaar 4 miljoen euro beschikbaar, met een maximum van 160.000 euro per leverancier. Dat is genoeg voor in totaal 25 PGO-leveranciers. Afgelopen april gaf MedMij aan dat het met 28 PGO-aanbieders gesprekken voerde over deelname aan het raamwerk.

Nieuwe versie afsprakenstelsel

MedMij heeft zoals aangegeven een nieuwe versie van het afsprakenstelsel opgeleverd. De conceptversie van afsprakenstelsel 1.1. maakt het leveranciers van PGO’s mogelijk zich oriënteren op het kandidaat-deelnemerschap.

De uiteindelijke release van afsprakenstelsel 1.1 is bedoeld om deelnemers echt te kunnen laten toetreden en hun diensten kunnen aanbieden aan personen of aan zorgaanbieders. De vorige versie (release 1.0) was bedoeld voor beproevingsdoeleinden. De belangrijkste aanpassingen in 1.1 komen daarom voort uit de resultaten van PROVES, de praktijkproef van MedMij. Deze PoC zit al in de tweede fase. Onlangs werd bekend dat EPD-leverancier ChipSoft meedoet aan PROVES.

Diverse usecases

Een belangrijke nieuwe functionaliteit is dat naast een usecase voor het verzamelen van gegevens bij de zorgaanbieder door een persoon met een PGO, er nu ook een usecase staat beschreven voor het kunnen delen van gegevens van de persoon vanuit zijn PGO.

De definitieve release 1.1 wordt verwacht per september. MedMij zal blijven communiceren waar nog eventuele aanpassingen tussen concept en definitieve versie kunnen komen, omdat PROVES fase 2 nog loopt en er nog wijzigingen op het stelsel uit voort kunnen komen.

Ook is er een pagina met voorziene wijzigingen, waarin de wijzigingen van concept naar het definitieve afsprakenstelsel staan vermeld. Met deze publicatie kunnen potentiële deelnemers een goede inschatting maken wat deelname aan het MedMij Afsprakenstelsel betekent.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen