MedMij komt met vernieuwd afsprakenstelsel

4 maart 2020
laptop-tiener-thuis
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Sinds eind januari is een nieuwe versie van het MedMij Afsprakenstelsel gepubliceerd, release 1.2.0. De nu 'verouderde' versie 1.1.2 blijft voorlopig ook geldig. Zo kunnen alle deelnemers aan het afsprakenstelsel geleidelijk de veranderingen doorvoeren die versie 1.2.0 meebrengt. Er zijn inmiddels diverse regio's (Utrecht, Asten, Zoetermeer) waar MedMij in een gecontroleerde live-gang uitgerold is.

MedMij werkt in de nieuwste versie van het stelsel met een ‘dakpan-model’. Dit betekent dat er twee zogeheten 'major releases' naast elkaar toegestaan zijn. Concreet houdt dit in dat op dit moment release 1.1.2 (de nu verplichte versie uit oktober 2019) én release 1.2.0. (de onlangs gepubliceerde versie) allebei geldig zijn.

Met deze aanpak wil MedMij alle deelnemers de tijd geven om de veranderingen, die een nieuwe release met zich mee brengt, te implementeren. Op deze manier verwacht de organisatie ervoor te zorgen dat PGO-gebruikers sneller nieuwe functionaliteiten kunnen gebruiken.

Nieuwe aanpak bij releases

Bij nieuwe releases van het MedMij Afsprakenstelsel zal in het vervolg:

  • De tot dan toe verplichte release de status verouderd krijgen. Deze release is niet meer actief.
  • De tot dan toe gepubliceerde release de status verplicht krijgen. Deze release blijft actief, maar verliest haar optionele status.
  • De nieuwe release de status gepubliceerd krijgen. Deze release wordt actief, maar heeft een optionele status.

De actuele versies van het MedMij Afsprakenstelsel zijn terug te vinden op de website afsprakenstelsel.medmij.nl

MedMij Afsprakenstelsel 1.1

MedMij leverde in oktober 2018 het definitieve Afsprakenstelsel versie 1.1 op, het afsprakenkader waaraan PGO- en ICT-leveranciers moesten voldoen om deelnemer van het programma te worden. In totaal werd er meer dan twee jaar aan gewerkt aan dit stelsel en verschenen er verschillende versies. In juli 2018 was er al een conceptversie van 1.1 verschenen en konden leveranciers van informatiesystemen en PGO's kandidaat-deelnemer worden.

Er zijn momenteel 28 PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) met het MedMij-label. Asterisque was in oktober 2019 de eerste ICT-leverancier die als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) het MedMij-label mocht voeren. Verder werkt ChipSoft (dat onder meer EPD HiX levert) aan het verkrijgen van het label. Ook treedt LSP+, een applicatie van VZVZ, bij drie gecontroleerde livegangen van het afsprakenstelsel op als DVZA.

Het MedMij Afsprakenstelsel moet ertoe bijdragen dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze uitgewisseld kunnen worden tussen PGO's en zorgaanbieders. De uitwisseling gaat twee kanten uit: personen kunnen gegevens verzamelen én delen. Het doel is om mensen meer regie te geven over hun gezondheid, leefstijl, behandelingen of chronische aandoeningen.