MedMij-label in zicht voor EPD-leverancier ChipSoft

24 januari 2020
laptop-gebruiker
Databeschikbaarheid
Nieuws

EPD-leverancier ChipSoft (HiX) heeft afgelopen week de eerste MedMij-kwalificatie (voor de informatiestandaard allergie-intolerantie) gehaald. Daarmee heeft de EPD-leverancier volgens MedMij een belangrijke horde genomen in het proces om het gelijknamige-label te mogen dragen. Zo’n 65 procent van de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt het HiX-EPD. Patiënten van deze instellingen kunnen dus op afzienbare termijn een deel van hun gezondheidsgegevens ophalen via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).

Momenteel hebben leveranciers van ruim 25 PGO’s het MedMij-label. Daarnaast moeten ook leveranciers van informatiesystemen eenzelfde label verkrijgen om echt gestandaardiseerde en veilige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders en -afnemers volgens het MedMij-afsprakenstelsel mogelijk te maken. Asterisque was in oktober 2019 de eerste ICT-leverancier die als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) het MedMij-label mag voeren.

Gecontroleerde omgeving

Een geselecteerde groep patiënten kan sinds december 2019, in een nu nog gecontroleerde omgeving, al gegevens ophalen in hun PGO vanuit hun apotheek in Zoetermeer, Asten en regio Utrecht. Nu ChipSoft een flinke stap heeft gezet op weg naar het MedMIj-label wordt grootschalige uitwisseling mogelijk.

Een informatiestandaard beschrijft welke informatie er vastgelegd moet worden en op welke manier. ChipSoft heeft aangetoond bij deze specifieke standaard hieraan te voldoen en mag nu het acceptatie-traject in. ChipSoft hoopt over enkele maanden MedMij-deelnemer te zijn en wil zich ook op andere informatiestandaarden laten kwalificeren, waardoor er steeds meer gegevens kunnen worden uitgewisseld met behulp van Chipsofts Zorgplatform.

Vincent van den Berg (innovatie consultant bij ChipSoft), stelt: “Vanaf nu mikken we op het behalen van het MedMij-label, zodat hopelijk snel veel patiënten vanuit een zelfgekozen PGO direct hun eigen gegevens kunnen ophalen. Ieder PGO heeft zijn eigen invalshoek, alleen door het te doen kunnen we van de praktijk leren en verdere stappen maken.”

Meedoen met MedMij

Vanaf juli 2020 hebben alle Nederlanders recht op digitale inzage in al hun medische gegevens. Om dit in ieder geval deels te realiseren, moeten het komende jaar zoveel mogelijk zorgaanbieders mee gaan doen met MedMij. Hiervoor worden de informatiesystemen aangepast voor MedMij, zodat de gegevens van alle patiënten in Nederland klaar gezet kunnen worden.

Wanneer de patiënt dit wil, kan die dan zijn eigen gegevens verzamelen, beheren of delen vanuit een PGO. Zo krijgt de patiënt regie over alle gegevens die bij vele verschillende zorgaanbieders in veel verschillende systemen opgeslagen ligt. Dit moet leiden tot een meer evenwichtige relatie met zorgprofessionals en gezamenlijk bepalen van behandelingen.