MedMij-label voor eerste ICT-leverancier zorgaanbieders

10 oktober 2019
Laptop-opzoeken
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Voor het eerst heeft een ICT-leverancier het MedMij-label verworven: Asterisque. Volgens het MedMij-programma is daarmee weer een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Tot nu toe hadden alleen aanbieders van PGO’s het complete certificeringstraject doorlopen.

Inmiddels zijn er zeven PGO-leveranciers met het MedMij-label, maar er was nog geen MedMij-gecertificeerde ICT-leverancier. Daarom was in de praktijk het uitwisselen van gegevens op de MedMij-manier nog niet mogelijk. Asterisque is nu de eerste ICT-leverancier die als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) het MedMij-label mag voeren. Daarmee is het nog maar een kleine stap naar het veilig en vertrouwd uitwisselen van gezondheidsgegevens via een PGO.

Twee soorten MedMij-toepassingen

Er zijn het MedMij-stelsel twee soorten toepassingen: aan de kant van de persoon (zorggebruiker) en van de zorgaanbieder. PGO-leveranciers kunnen deelnemer worden aan de persoonskant, ICT-leveranciers van zorgaanbieders aan de zorgaanbiederskant. Volgens het Afsprakenstelsel moet hun toepassingen ook voldoen aan een aantal andere eisen. Een voorbeeld is het hebben van het NEN 7510-certificaat (een Nederlandse norm die maatregelen beschrijft die zorginstellingen moeten nemen om op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaan).

Momenteel zijn er ongeveer 100 leveranciers bezig met een PGO voor zorggebruikers en meer dan 30 kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant. Zeven PGO-leveranciers hebben inmiddels al het MedMij-label gehaald. Dat zijn: Drimpy, Ivido, Curavista, Med2Mob, Quli, MedVision 360 en Selfcare.

Meer regie via PGO

Het is wettelijk verankerd dat burgers medio 2020 moeten kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun medische gegevens. Dat moet hen meer regie bieden over hun gezondheid en eventuele behandelingen. Een PGO kan daarbij het goede hulpmiddel zijn. Vorig jaar heeft MedMij het afsprakenstelsel gepresenteerd. Het MedMij-label biedt de gebruiker de zekerheid dat zijn gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die het afsprakenstelsel daaraan stelt.

In het begin zal de hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s desondanks nog beperkt zijn. De beschikbaarheid neemt gedurende de komende jaren toe, onder andere door ondersteuning van gestandaardiseerde digitale uitwisseling en ontsluiting van gegevens via VIPP-subsidies die VWS verstrekt aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg. Ook zijn sommige gegevens nog niet beschikbaar omdat de informatiestandaarden nog in ontwikkeling zijn.

Aansluiting PGO op gegevens zorgaanbieder

Met de certificering van Asterisque is het uitwisselen van gegevens aan de zorgaanbiederskant in theorie in ieder geval mogelijk, stelt MedMij. Naar verwachting zullen in de loop van de komende maanden nog meer partijen aan beide zijden van het spectrum het MedMij-label ontvangen, zowel leveranciers van PGO’s als die van de ICT-systemen van zorgaanbieders. De volgende klus is het op elkaar aansluiten van het PGO op de gegevens aan de kant van de zorgaanbieder.