MedMij licht toetredingsproces toe in stappenplan

19 juni 2019
Tablet-vrouw
Gegevensuitwisseling
Nieuws

MedMij heeft het toetredingsproces voor kandidaat-deelnemers aan MedMij samengebracht in een brochure. De vijf afzonderlijke stappen voor toetreding worden daar volgens MedMij op heldere wijze uiteengezet, van aanmelding tot en met de deelnemersovereenkomst.

Tot nu toe was alle informatie wel te vinden, maar ontbrak er een helder overzicht. Doel van de factsheet is om leveranciers van bijvoorbeeld persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) die zich nog oriënteren op deelname aan MedMij, via een stappenplan direct duidelijk te maken waar zij aan toe zijn. Dit moet de stap om zich aan te melden kleiner maken.

Vijf stappen voor MedMij-deelname

De nieuwe factsheet voert langs de vijf belangrijke stappen tussen aanmelden en deelname aan MedMij:

  1. Aanmelden als kandidaat-deelnemer
  2. Starten met NEN 7510 en andere veiligheidsvoorwaarden
  3. Kwalificatietraject
  4. Acceptatietraject
  5. Ondertekenen deelnemersovereenkomst

Voldoen aan afspraken, standaarden

Afgelopen april kregen de eerste twee leveranciers van PGO's die zich vorig jaar hadden aangemeld, het MedMij-Label uitgereikt. Het label geeft aan dat een PGO - of ICT-systeem - voldoet aan alle afspraken en standaarden die in MedMij-kader ontwikkeld zijn.
https://www.icthealth.nl/nieuws/eerste-pgos-krijgen-medmij-label-uitgereikt/

In totaal hebben zich vorig jaar 84 kandidaat-deelnemers aangemeld bij MedMij, waaronder ook een aantal leveranciers van ICT-systemen. Het is nog niet bekend hoeveel deelnemers dit jaar nog een MedMij-label zullen verwerven of hoeveel er nog bij gekomen zijn.

In juli 2018 werd er ook een loket geopend waar kandidaat-deelnemers voor ondersteuning konden aankloppen en ging versie 1.1 van het Afsprakenstelsel live. Dit jaar beloofde MedMij ook zorgaanbieders te gaan ondersteunen om hun systemen klaar te maken voor ontsluiting via medMij-gecertificeerde PGO's.

Financiële stimulans MedMij-gebruik

In augustus 2018 werd 4 miljoen euro beschikbaar gesteld door VWS om ervoor te zorgen dat PGO’s die aan MedMij-standaarden voldoen, sneller op de markt komen. Het maximumbedrag per aanvrager was 160.000 euro.

In maart 2019 voerde minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een tweede regeling in om het gebruik van een PGO voor elke Nederlander de komende jaren kosteloos te maken. De gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor de leveranciers van de PGO. Sinds eind april kunnen leveranciers zich aanmelden.