MedMij primeur voor drie huisartsen in regio Nijmegen

2 december 2020
MedMij-Huisarts-Patient
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Drie huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen die de afgelopen maanden deelnamen aan een gecontroleerde livegang van MedMij gaan nu helemaal live. Dat betekent dat alle patiënten van die praktijken nu met een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gegevens kunnen verzamelen. Voor deze drie huisartsenpraktijken betekent dit dat zij een landelijke primeur te pakken hebben.

In de gecontroleerde livegang (GLG) werden bij drie huisartsen de afgelopen maanden gegevens op de MedMij manier uitgewisseld met een geselecteerde groep patiënten. De GLG bij UGC Heyendael, huisartsenpraktijk Oosterhout en huisartspraktijk Thermion Lent is inmiddels met succes afgerond. Daarom willen de drie huisartsenpraktijken nu hun gegevens beschikbaar maken voor alle patiënten die een PGO met MedMij-label gebruiken.

Huisartsen lopen voorop

In drie eerdere GLG’s van PROVES-MedMij, werden alleen medicatiegegevens met apotheken uitgewisseld. “Het is een knappe prestatie dat we als huisartsensector vooroplopen met de gegevensuitwisseling via een PGO”, vertelt Mariëtte Willems, huisarts en programmamedewerker van het OPEN programma dat huisartsen helpt bij het aansluit op MedMij.

“Op verschillende plekken en in verschillende sectoren zijn we MedMij live aan het brengen in een gecontroleerde livegang. Maar nog niet eerder durfden de deelnemende zorgaanbieders het aan om na de GLG alle patiënten en alle PGO’s toe te laten”, aldus Van Dijk. “Knap dat deze huisartsen dat wel doen. Dit is precies wat we nodig hebben om de enorme veranderopdracht die MedMij heeft meegekregen te doen slagen”, vertelt Marc van Dijk, algemeen manager van stichting MedMij.

Tijdens de GLG werden gegevens onder andere uitgewisseld vanuit TransHis, van leverancier Orfeus. De apotheekgegevens kwamen onder andere uit het bronsysteem CGM. LSP+ trad voor alle zorgverleners op als DVZA. Drimpy en Medxpert waren als PGO-aanbieders betrokken bij de gecontroleerde livegang.

Het MedMij label

MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. De uitwisseling vindt plaats via een PGO. Daarmee kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen.

Alle organisaties die aantoonbaar aan de MedMij-spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Het label staat op websites en apps met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar ook bij leveranciers van informatiesystemen in de zorg. De zorgaanbieders met wie deze leveranciers een overeenkomst hebben mogen ook het MedMij-label dragen.