MedMij: versturen ongestructureerde informatie als pdf stap dichterbij

1 augustus 2019
Top view of woman legs in socks and using laptop on cozy bed, li
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De openbare consultatie betreft de ontwikkeling van de ‘deelstandaard PDF/A sturen’ versie 2.0, benadrukt MedMij. Voor deelstandaard PDF/A sturen versie 2.0 kan tot nader bericht niet gekwalificeerd worden. Feedback geven kan tot 9 september 2019. De huidige deelstandaard PDF/A Raadplegen 1.2 zal vooralsnog niet worden aangepast.

Uitwisseling ongestructureerde informatie

Afgelopen maart maakte MedMij bekend dat uitwisseling van ongestructureerde informatie PGO's voortaan mogelijk was door middel van PDF/A. Informatie in de zorg is nu nog vaak beschikbaar in ongestructureerd format of documenten – zoals een ontslagbrief, consultverslag of behandelplan. Met de standaard is het mogelijk dergelijke informatie meteen te verstrekken, zodat een patiënt niet hoeft te wachten totdat de informatie gestructureerd binnen de PGO opgeleverd kan worden.

Het gebruik van de PDF/A-standaard is tot stand gekomen na diverse expertsessies, openbare consultatie en in samenwerking met IHE. Het gestructureerd inzichtelijk maken van informatie zoals een ontslagbrief moet patiënten verder helpen om regie te nemen op de eigen gezondheid, een belangrijk doel van het MedMij-programma.

Deelstandaard PDF/A sturen

Nictiz heeft de use case ‘deelstandaard PDF/A sturen’ beschreven in een functioneel en technisch ontwerp, en de bijbehorende vertaling naar technische modellen volgens de internationale standaard HL7 FHIR gemaakt. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende FHIR-specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.