Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedMij wil hulp ontwikkelaars bij maken bouwstenen afsprakenstelsel

Het MedMij-programma is op zoek naar ontwikkelaars die kunnen helpen met het maken van bouwstenen voor het afsprakenstelsel. Het gaat om software die de implementatie van eisen inzake technische specificaties voor het MedMij-stelsel versnelt. Er zijn prijsvragen uitgezet bij bijna 80 leveranciers die specifieke sets van technische specificaties leveren om de afspraken en standaarden van MedMij in de praktijk te zetten. Ontwikkelaars kunnen aan die prijsvraag meedoen.

Het MedMij Afsprakenstelsel betreft een verzameling samenhangende afspraken op juridisch, technisch, semantisch en organisatorisch gebied. Deze set moet partijen voldoende vertrouwen geven om de onderlinge gegevensuitwisseling tot stand te brengen. De afspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen in de zorg, zoals softwareleveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers van zorgaanbieders, onder andere via werkgroepen op de onderwerpen informatiestandaarden, gegevensuitwisseling/architectuur, juridisch en governance.

Een deel van de MedMij afspraken betreft technische specificaties waarvoor harde eisen opgesteld zijn. Deze gelden uniform voor deelnemende leveranciers in een bepaalde rol in het afsprakenstelsel. De implementatie van deze eisen kan gestimuleerd worden door open, beschikbare softwarebouwstenen die een invulling zijn van deze eisen. Zo kunnen leveranciers mogelijk sneller tot deelname aan het afsprakenstelsel overgaan waardoor de gewenste opschaling naar 2020 mogelijk is.

Voldoen aan spelregels MedMij

Om gezondheidsinformatie veilig uit te wisselen moeten zowel de systemen van huisarts, fysiotherapeut, ziekenhuis of gemeente als een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voldoen aan de spelregels van MedMij. Begin juli is er een versie van het stelsel live gegaan. Aanbieders van PGO’s en van informatiesystemen (zoals een EPD, een HIS) kunnen de bijbehorende standaarden verwerken in hun platform.

Vanaf 2019 moeten mensen PGO’s kunnen gebruiken om een deel van hun medische gegevens alvast in te zien. In 2020 moet iedereen over een PGO kan beschikken met daarin al zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. daarom zoekt MedMij ontwikkelaars die willen helpen bovengenoemde softwarebouwstenen te ontwikkelen en tegen open licenties voor anderen, te weten potentiële MedMij deelnemers, beschikbaar te stellen.

Voor de benodigde bouwstenen zijn ‘prijsvragen’ uitgezet bij bijna 80 leveranciers. Dit zijn opdrachten voor de ontwikkeling van een specifieke set aan technische specificaties conform de MedMij-afspraken. Aan de opdracht zijn een aantal randvoorwaarden verbonden, zoals het, tegen een open source licentie, publiceren van de software zodat anderen hier ook gebruik van kunnen maken.

Prijzengeld en podium

Zodra een ontwikkelaar de opdracht heeft voltooid en aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan kan deze een bijbehorende beloning factureren. Naast het prijzengeld biedt MedMij als groot landelijk initiatief een podium aan de winnaars van de Bounty Hunt door onder andere een vermelding in de nieuwsbrief en op de website en social media-accounts van MedMij.

De opdrachten zijn al beschikbaar en verstuurd aan bijna 80 leveranciers die op welke wijze dan ook al betrokken zijn bij MedMij. Aan een opdracht zit gemiddeld zo’n 8 tot 16 uur ontwikkeltijd verbonden. Partijen publiceren de open source resultaten, referentiecases, en communicatie op GitHub. Deze randvoorwaarden en de plek op GitHub zijn ook beschreven in de bijlage. Ontwikkelaars nemen zelf hiervoor de verantwoordelijkheid. Communicatie rondom de beschikbaarheid van de bouwstenen zal via de MedMij-kanalen plaats vinden.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen