MEE lab zet design thinking in voor mensen met beperking

8 maart 2021
Samenwerking-ontwerp-idee
Innovatie
Nieuws

Vandaag, 8 maart, start het noordelijk MEE lab met de aanpak van complexe vraagstukken rond mensen met een zichtbare of niet-zichtbare beperking. Door op een andere manier naar ingewikkelde vragen of problemen te kijken, wil het MEE lab tot verfrissende oplossingen komen onder het motto: ‘Meedoen voor iedereen mogelijk maken’. Het MEE lab is een samenwerking tussen MEE Noord en het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool.

Roos Edens, projectleider van het MEE lab, benadrukt dat er al veel goed gaat in zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Toch is er nog veel verbetering mogelijk. “Dat is niet zo gek, want het gaat vaak om ‘wicked problems’. Ingewikkelde, complexe vraagstukken waar je niet zo makkelijk een antwoord of oplossing voor hebt. Sterker nog, vaak hebben organisaties er al veel tijd aan besteed, zonder dat dit echt tot verbetering heeft geleid. Of er wordt naar snelle oplossingen gezocht vanwege tijdsdruk of subsidievoorwaarden. Wij willen met het MEE lab daar verandering in brengen.”

Design Thinking

Om die verandering te bewerkstelligen, werkt de organisatie vanuit Design Thinking. Hierbij ligt de focus allereerst op eerst het probleem én de doelgroep goed leren kennen, schetst Edens. Voor wie is het een probleem en waarom, wat is de context van het probleem?

"We kijken er vanuit verschillende invalshoeken naar. Dat kan omdat we werken met een groep mensen die allemaal vanuit hun eigen perspectief en expertise met dat probleem te maken hebben: zorgverleners, ondersteuners, beleidsmakers en de doelgroep zelf. Daardoor kom je met elkaar tot mooie inzichten, soms ook tot ideeën die op het eerste gezicht niet zo voor de hand liggen. Bij Design Thinking ga je vrij snel mogelijke ideeën uitwerken en testen, zodat je weet of en hoe iets werkt. Daarna weer bijschaven, uittesten en opnieuw proberen. Net zo lang tot je een goede oplossing hebt.”

Een van de vraagstukken waar het MEE lab mee aan de slag gaat, is het voorkomen van recidive bij gevangenen met een licht verstandelijke beperking. Uit onderzoek zou blijken dat bijna de helft van de gedetineerden een IQ tot 80 heeft. Deze groep valt relatief vaker in herhaling als ze weer op vrije voeten zijn. Een ander project draait om jonge dak- en thuislozen met multiproblematiek. Zij hebben naast complexe problemen als schulden of een verslaving vaak ook een licht verstandelijke beperking. Het MEE lab kijkt wat deze groep nodig heeft om een beter bestaan op te bouwen. In de komende jaren wil het MEE lab meerdere van dit type projecten omarmen.

Inclusieve samenleving

Het MEE lab is een samenwerking tussen MEE Noord en het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool. MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving in de provincies Friesland en Groningen, waarin mensen met een beperking volwaardig en betekenisvol kunnen meedoen. NHL Stenden ontwikkelt met design-based en praktijkgericht onderzoek kennis op het gebied van de leefbaarheid en toekomst van regio’s (Vital Regions), de versnelde ontwikkeling in productie en ondernemerschap (Smart Sustainable Industries) en de groei en uitdagingen binnen de dienstensector (Service Economy).

Het lab wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het fonds stichting SOM: een stichting ter ondersteuning van mensen met een beperking. Vanuit de hogeschool wordt kennis over het aanpakken van complexe vraagstukken ingebracht: het Design Thinking. MEE Noord is de schakel naar het werkveld.