Meekijkconsult dankzij nieuwe verwijssoftware nog succesvoller

26 juli 2023
meekijkconsult
Digitalisering
Nieuws

Huisartsen en specialisten in het noordwestelijke deel van Noord-Holland werken sinds eind 2022 met het digitale meekijkconsult. Betrokkenen evalueren deze innovatieve optie en stellen dat deze aanpak zonder meer een succes is. Met name een goede samenwerking en nieuwe verwijssoftware zorgen ervoor dat het meekijkconsult steeds effectiever in de praktijk kan worden ingezet. Hierdoor zijn aantoonbaar minder verwijzingen naar het ziekenhuis nodig en nemen de wachtlijsten af.

Het project in Noord-Holland startte met 10 huisartsenpraktijken verspreid over de regio samen met de Noordwest Ziekenhuisgroep. Inmiddels kunnen alle 42 huisartsen in de HKN-regio gebruik maken van het meekijkconsult, net zoals alle 93 HONK-huisartsenpraktijken. De invoering van het digitaal meekijkconsult zorgt er voor dat huisartsen aanzienlijk minder patiënten doorverwijzen.

Zonder deze mogelijkheid hadden de huisartsen ongeveer de helft van de betrokken patiënten direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. Na de meekijkconsulten blijkt dat 30% tot 50% van de patiënten, die normaal doorverwezen zouden, in ieder geval binnen drie maanden niet naar het ziekenhuis hoeven. Die cijfers tonen aan dat het aantal doorverwijzingen aanzienlijk afneemt en zijn in lijn met de landelijke cijfers.

Nieuwe verwijssoftware

Het verzorgingsgebied van de ziekenhuisgroep bestrijkt het noordwestelijke deel van Noord-Holland, grofweg van Texel tot Castricum. Sanne van Hoolwerff, die namens de Noordwest Ziekenhuisgroep in de regionale projectgroep voor de invoering van het meekijkconsult zit, vertelt in een interview op de website van NVZ: “Ons verzorgingsgebied komt goed overeen met dat van de huisartsenorganisaties die meedoen. Dat helpt in de samenwerking en dus ook om de digitale meekijkconsulten vlot te trekken.”

Een andere factor die bijdraagt aan het succes van het meekijkconsult is dat in de regio recent nieuwe verwijssoftware is aangeschaft. Huisartsen en specialisten hadden al langer de behoefte om op een andere manier contact hebben dan alleen via een verwijzing of telefonisch. Dankzij de nieuwe verwijssoftware wordt een digitaal meekijkconsult nu technisch op eenvoudige wijze mogelijk.

Vormen van digitale meekijkconsulten

Er zijn verschillende vormen van digitale meekijkconsulten, omdat de specialist op verschillende wijzen in de huisartsenpraktijk mee kan kijken. Een huisarts kan bijvoorbeeld informatie, met eventueel foto’s en zelfs video’s, digitaal naar een specialist sturen en kort daarna advies terugkrijgen. Maar het digitaal meekijkconsult kan ook in de vorm van fysiek of via een internetverbinding meekijken bij de huisarts in de praktijk. Een andere mogelijkheid is, bijvoorbeeld bij wondzorg, dat de (verpleegkundig) specialist op afstand letterlijk live meekijkt bij een behandeling.

Er zijn meerdere redenen waarom die meekijkconsulten in de praktijk bij de Noordwest groep en de huisartsenpraktijken zo goed aanslaan. Goede samenwerking is daarbij één van de belangrijkste. Namens de huisartsen zitten Femke Beelen en Doreen de Jong in de projectgroep en Femke is manager chronische zorg bij HKN Huisartsen, dat is de huisartsenorganisatie in de Kop van Noord-Holland. Doreen is manager eerstelijnszorg bij HONK, de huisartsenorganisatie in Noord-Kennemerland. Ze noemen verschillende redenen waarom zo’n meekijkconsult zo goed aan slaat. Allereerst is het een mooi tastbaar product. Belangrijk is ook dat de wachtlijsten bij ziekenhuizen op deze manier kunnen worden teruggedrongen.

Digitaal meekijkconsult & passende zorg

Digitale meekijkconsulten helpen dus écht bij het realiseren van passende zorg op de juiste plek op het juiste moment. Verder wordt het aantal doorverwijzingen verlaagt, hetgeen de werkdruk voor specialisten verlaagt. Tevens hoeft de patiënt, als hij niet wordt doorgestuurd, geen eigen risico te betalen. Eerst was het nog een probleem voor zorgverleners om zo’n meekijkconsult te declareren, maar dat is nu ook, voor zowel huisartsen als specialisten, prima geregeld. Een groot voordeel boven telefonisch contact is dat de specialist kan antwoorden of begeleiden wanneer het uitkomt en hij of zij niet onnodig gestoord wordt tijdens werkzaamheden.

Succesvolle cocktail

Doreen noemt als extra verklaring voor het succes dat de invoering van het meekijkconsult past binnen een groter programma: “VGZ is de preferente zorgverzekeraar en die financierde een breder programma als pilot, met ruimte voor de extra tijd die de huisartsen initieel moesten investeren om met het digitale meekijkconsult te kunnen werken.”

Sanne merkt een verschil met andere projecten, die wel eens lastig van de grond te krijgen zijn. “Hier viel van alles samen. Net als de huisartsengroepen hadden wij hier in het ziekenhuis ook een programma draaien waarop het mooi aan kon haken. We hadden echt een cocktail te pakken, op die golf zijn we gestart. En het blijkt een succesnummer.” Ook op diverse andere plekken in het land slaat het digitaal meekijkconsult opvallend goed aan. Bij Amphia in de regio Breda meldde men bijvoorbeeld in juni 2023 bijvoorbeeld dat inmiddels 5000ste digitale meekijkconsult is afgerond.