Meer digitale zelfregie met nieuwe patiëntenportaal MMC

16 juni 2022
Foto-ICTHealth-Hartrevalidatie-in-thuissituatie
Digitalisering
Nieuws

De komende jaren wil het Máxima MC de digitale zelfregie voor haar patiënten fors vergroten. Doel daarvan is de verder verschuiving van zorg uit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Het compleet vernieuwde patiëntenportaal MijnMMC is een belangrijke spil in die ambitie. De digitaliseringsslag van het patiëntenportaal brengt de zorg dichterbij de patiënt doordat medische gegevens nu ook via een app ingezien kunnen worden.

Binnen het vernieuwde MijnMMC patiëntenportaal van het Máxima MC (MMC) is onder andere de look and feel van het portaal flink verbeterd. Dit zorgt ook voor meer gebruiksgemak. Met MijMMC kunnen patiënten zich nog beter voorbereiden op afspraken en ziekenhuiszaken makkelijk en veilig vanuit thuis regelen, op momenten dat het hen het beste uitkomt.

Patiëntenportaal nu ook als app

Een van de nieuwe features van MijnMMC is de toevoeging van een overzichtelijke tijdlijn. Daar staat alle informatie over het zorgtraject van de patiënt. Zoals een duidelijk overzicht van alle afspraken, met de daarbij behorende informatie over tijd, locatie, goede voorbereiding en veelgestelde vragen.

Nieuw is ook de komst van de MijnMMC app. Die zorgt ook voor meer gebruiksgemak en flexibiliteit omdat patiënten alle informatie over het zorgtraject nu ook in de app op hun telefoon of tablet kunnen bekijken. Het patiëntenportaal biedt de patiënt de kans op een betere regie op zijn behandeling en op een gelijkwaardiger dialoog met zijn behandelend specialist.

Inspraak patiënten bij ontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe MijnMMC patiëntenportaal zijn patiënten, de cliëntenraad van MMC en medisch specialisten betrokken. Met hun feedback, die tijdens de testfase verzameld werd, is ervoor gezorgd dat het nieuwe portaal goed aansluit op de wensen van de patiënt.

Patiënten, zo blijkt uit reacties, zijn zeer tevreden over het vernieuwde patiëntenportaal en het feit dat MijnMMC nu ook via een app geraadpleegd kan worden. “Ik vind het vernieuwde patiëntenportaal er erg goed en duidelijk uitzien. Het werkt snel en is eenvoudig te gebruiken, zonder dat ik lang hoef te zoeken. Vooral dat het nu ook via een app beschikbaar is, vind ik erg handig”, vertelt Jos Bolder. Hij is patiënt in MMC en lid van het klantenpanel.

De komende jaren zal de doorontwikkeling van het patiëntenportaal, samen met patiënten, verder voortgezet worden. De meerwaarde en mogelijkheden van MijnMMC werden tijdens de coronacrisis steeds duidelijker. Zo kon bijvoorbeeld de contactloze aanmelding voor afspraken in het ziekenhuis via het portaal voorbereid worden.