Meer en slimmere zorg aan huis is noodzaak

1 januari 2019
kiss
Digitalisering
Nieuws

Patiënten die langer thuis blijven en vanuit deze thuisomgeving met behulp van digitale middelen de regie voeren over hun eigen gezondheid. Dat is in een notendop de gedachte achter patiënt empowerment. De basis? Connectiviteit, bijvoorbeeld om cloud-diensten te bereiken, gegevens uit te wisselen met mobiele thuiszorgmedewerkers of mensen thuis te kunnen monitoren. Daarnaast spelen slimme sensoren een steeds grotere rol binnen de moderne zorg.

Zorg wordt duurder en vanwege de roep om efficiëntie ligt de toekomst van de zorg in toenemende mate thuis. Patiënten en kwetsbare groepen krijgen hierdoor een veel groter aandeel in de regie van hun eigen gezondheid. Dat gegeven brengt vanzelfsprekend nieuwe uitdagingen met zich mee. Om dit proces te faciliteren, stelde minister Hugo de Jonge van VWS onlangs een Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) beschikbaar als onderdeel van het programma Langer Thuis. Hiervoor is de komende drie jaar jaarlijks circa 30 miljoen euro beschikbaar.

Al veel mogelijk vanuit technologie

Vanuit de technologie is al veel mogelijk en een toenemend aantal zorginstellingen werkt aan de verslimming van hun processen, onder meer door gebruik te maken van mobiele toepassingen die specifiek voor de zorgsector zijn ontwikkeld. KPN Health levert hiervoor bijvoorbeeld oplossingen die smart devices direct koppelen aan de KPN ZorgCloud, waardoor applicaties en andere zorgverleners zonder tussenkomst van het internet volledig veilig en volgens de relevante wet- en regelgeving worden ontsloten. Om digitale zorgtoepassingen op hun nut te testen, sloot KPN dit jaar een samenwerkingsverband met het Leidse NeLL (National e-health Living Lab). Volgens de samenwerkende partijen kunnen digitale zorgtoepassingen alleen echt van de grond komen als meer partijen samen optrekken en hun eigenbelang naar de achtergrond verplaatsen. Uiteraard zijn er verschillen in snelheid waarmee bepaalde toepassingen in gebruik worden genomen en opgeschaald. Het maakt bijvoorbeeld verschil of alleen de zorgverlener met de toepassing gaat werken of dat ook de zorggebruiker hierin een rol heeft, zoals bij online inzage. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van ehealth, zo concludeerden Nictiz en Nivel in de laatste versie van de jaarlijkse eHealth-monitor.

De rol van sensoren

Het Internet of Things (IoT) onttrekt zijn data aan een grote hoeveelheid sensoren die in staat zijn activiteiten te monitoren, bijvoorbeeld van ouderen of kwetsbare groepen die dagelijks ondersteuning nodig hebben. Ook op de Nederlandse markt verschijnen steeds meer toepassingen waarbij het Internet of Things, en sensoren in het bijzonder, een belangrijke rol spelen. Een goed voorbeeld van een succesvolle digitale zorgoplossing op basis van sensortechnologie is ontwikkeld door de Nederlandse start-up Sensara. Sensara combineert slimme sensoren met intelligente zelflerende software die continu in huis of in een zorginstelling het dagelijkse activiteitenpatroon registreren, zorgverleners en familieleden attenderen op ongebruikelijke situaties en alarm slaan als er iets mis is. De oplossing van Sensara wordt al door meerdere gemeentes en zorginstellingen gebruik en ook verzekeraar CZ liet vorig jaar weten hier brood in te zien. Vorig jaar ontving Sensara nog een kapitaalinjectie van KPN, en het is onderdeel van KPN Vitaal; het eerste consumentenproduct van KPN Health. Hartveilig Wonen zet sensoren op zijn beurt in voor het op afstand en real-time monitoren van AED’s. De organisatie werkt hiervoor samen met AED-leverancier Medizon en KPN. De sensoren in de AED-kasten zijn verbonden met het LoRa-netwerk van KPN. HartVeilig Wonen kan hierdoor zien of de AED aanwezig is, of de batterij is opgeladen en of de luchtvochtigheid en de temperatuur in de kast op het gewenste niveau zijn.