Meer geld voor toekomstbestendige huisartsenzorg

11 december 2020
Arts-huisarts-videoconsult
Eerstelijn
Nieuws

Zilveren Kruis heeft afspraken gemaakt met huisartsen- een eerstelijnsorganisaties LHV en InEen over ‘meer tijd voor de patiënt’. Huisartsen kunnen hier in de eigen praktijk, met ondersteuning van hun regio-organisatie, invulling aan geven. Reden voor de afspraken is volgens de zorgverzekeraar dat huisartsen het steeds drukker krijgen als gevolg van vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toenemende complexiteit van klachten. Onder meer zorg op afstand maakt deel uit van de afspraken.

In het kader van de overeenkomst komt er extra geld beschikbaar dat op praktijkniveau en regioniveau ingezet kan worden voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Vanaf 2021 is deze extra groeiruimte 2 procent van de totale huisartsenbekostiging (ten opzichte van 1,5% in 2020). Hiermee wordt volgens Zilveren Kruis invulling gegeven aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg voor 2019-2022.

Vier doelstellingen

Op basis van vier doelstellingen kunnen huisartsen zelf bepalen hoe zij hun praktijk toekomstbestendig maken. Hierbij worden zij ondersteund door hun regio-organisatie.

  • Meer zorg op afstand: huisartsen kunnen extra inzetten op bijvoorbeeld online dienstverlening, zoals videoconsulten of monitoring op afstand. Tijdens de COVID-19 crisis hebben veel huisartsen deze vorm al ingezet, nu kan dit verduurzaamd worden.
  • Andere organisatie van de huisartsenzorg: dit biedt huisartsen ruimte om het werk in de praktijk anders te organiseren en te verdelen. Bijvoorbeeld met de inzet van een physician assistent of verpleegkundig specialist.
  • Meer persoonsgerichte zorg: het gesprek met patiënten wordt verbeterd volgens de uitgangspunten van persoonsgerichte zorg. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld aan de slag met Positieve Gezondheid en de invoer van langere consulten.
  • Efficiëntere bedrijfsvoering: deze doelstelling maakt het mogelijk om praktijkscans in te zetten en de bedrijfsvoering te professionaliseren met verbeterprogramma’s

Toekomstbestendige huisartsenzorg

Huisartsen kiezen zelf welke doelstelling bij hun past, stelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. “Samen met LHV en InEen zetten we met dit beleid weer een stap richting toekomstbestendige huisartsenzorg. Huisartsenpraktijken en regio-organisaties werken nauw samen bij het realiseren van de doelstellingen; meer tijd voor de patiënt vraagt ook een andere inrichting van de zorg. Het vertrouwen is groot dat huisartsen en onze verzekerden gaan ervaren dat zij meer tijd krijgen.”

Carin Littooij, namens het LHV-bestuur dossierhouder en huisarts, noemt de afspraken een uitstekende basis. “De door Zilveren Kruis gecontracteerde praktijken zijn nu zelf aan zet samen met hun regio-organisaties. De LHV heeft er vertrouwen in dat we met deze koers duurzame afspraken hebben die huisartsen helpen en de patiëntenzorg verbeteren. Het is goed om te zien hoe verzekeraar en huisartsenvertegenwoordigers binnen het hoofdlijnenakkoord tot passende afspraken komen.”

Positief is verder volgens InEen-bestuurslid André Louwen dat de ondersteuning van huisartsen in de regio door hun organisatie met deze financiële afspraken is geborgd. “Veel InEen-leden zijn al bezig met de doorontwikkeling van zorg op afstand, persoonsgericht werken en het ondersteunen van een andere, meer toekomstbestendige praktijkorganisatie. Met deze afspraken leggen we daar een financiële basis onder en kunnen er meters gemaakt worden.”