Meer geld Zilveren Kruis voor digitale zorgtoepassingen

Zilveren Kruis stelt extra geld beschikbaar om er voor te zorgen dat in 2021 zo’n 10 procent van de zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie verplaatst is. Om dit te bereiken, mikt de zorgverzekeraar onder meer op het grootschaliger inzetten van e-health oplossingen.

Zilveren kruis stelt al langer digitale zorgtoepassingen te faciliteren. “Wij hebben die beweging ingezet en onze klanten zijn daar positief over,” stelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop. “Zorg in de eigen omgeving betekent meer regie op je leven, flexibiliteit en comfort. We vinden dat patiënten deze mogelijkheid moeten krijgen, zolang het medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat.”

Voor veel ingrepen blijft het ziekenhuis de beste plek, stelt Zilveren Kruis, maar sommige behandelingen kunnen net zo goed – of beter – thuis plaatsvinden of vlakbij huis via e-health oplossingen. Voorbeelden zijn monitoringsystemen voor chronische patiënten zoals Hartwacht en COPD InBeeld, die controle in het ziekenhuis overbodig maakt en eerder ingrijpen mogelijk maakt. Voor deze overgang stelt Zilveren Kruis tot 2022 jaarlijks extra geld beschikbaar.

Digitaliseringsslag nodig

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS spraken dit voorjaar in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg al af dat er gewerkt wordt aan de juiste zorg op de juiste plek. Ziekenhuiskoepel NVZ benadrukte eerder deze week nog bij de publicatie van haar brancherapport Ziekenhuiszorg in cijfers dat zorg verplaatsen van het ziekenhuis naar de thuissituatie een belangrijk thema is waarvoor een digitaliseringsslag nodig is.

De zorgverzekeraars stellen voor deze transitie nu geld beschikbaar, onderstreept Gerrits van Zilveren Kruis: “Wij willen dat patiënten daar zorg krijgen waar ze het liefste zorg ontvangen én waar ze er het meeste baat bij hebben. Samen met partijen in de zorg en patiënten(verenigingen) wil Zilveren Kruis dat mogelijk maken.”

Om in 2019 in aanmerking te komen voor het extra geld, kunnen zorginstellingen zelf initiatieven aandragen die substantieel zijn én blijvende veranderingen teweegbrengen. Hierover nemen zorgaanbieders en Zilveren Kruis afspraken op in de inkoopcontracten.

Zorg dichterbij patiënt

Een slimmere organisatie van zorg met inzet van digitale middelen moet zorg dichterbij de patiënt brengen. Hiervoor ziet Zilveren Kruis drie belangrijke manieren:

  • Online contact met zorgverlener.
  • Monitoring bij (chronisch) zieken.
  • Behandeling thuis.

Versnelde overgang door digitale zorgtoepassingen

Zilveren Kruis stelt al langer te werken aan een versnelde overgang van ziekenhuiszorg naar huis. Zo waren volgens de zorgverzekeraar de eerste resultaten van telemonitoring tool HartWacht indrukwekkend. 64 procent van de resistente hypertensie-patiënten kreeg zijn hoge bloeddruk onder controle in drie maanden. Zilveren Kruis vergoedt deze moderne vorm van hartzorg sinds 2016 aan verzekerden.

Ook op gebied van chemo- en immunotherapie voor kankerpatiënten is geïnventariseerd wat klanten willen: uit onderzoek samen met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) bleek dat een kwart van de kankerpatiënten thuis behandeld wil worden.

Zilveren Kruis wil verzekerden daarom steeds vaker de keuze bieden om zorg op maat veilig thuis te ontvangen. Het gaat om onder andere telemonitoring, beeldbellen en behandelingen thuis. Deze beweging van ‘zorg veilig naar huis brengen’ is al enkele jaren gaande. Samen met partners uit het zorgveld, patiënten(verenigingen) en innovatieve (tech)bedrijven zet Zilveren Kruis zich in om deze ontwikkeling te versnellen.

Ondersteuning Vliegwiel-initiatieven

Eind juli kwam naar buiten dat ziekenhuizen die met een goed plan komen voor de invoering van telebegeleiding bij hartfalen, of digitale keuzehulpen die patiënten helpen bij beslissingen over een behandeling, kunnen rekenen op ondersteuning van de zorgverzekeraars. Deze ondersteuning maakt deel uit van samenwerking binnen de Vliegwielcoalitie.

Vanuit de triple aim (gezondheidsbevordering, verbetering van kwaliteit van zorg, daling van zorgkosten) wordt samengewerkt aan vernieuwing van zorgprocessen. De gezamenlijke ambitie is om zorginnovaties in twee jaar tijd op te schalen. Dit doen de initiatiefnemers door samen met partijen uit het veld te werken aan landelijke dekking.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Treantprijs Alarmeringssysteem
Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen
robot
Emotie-intelligente robot detecteert stress
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
In het St. Antonius Ziekenhuis is ‘s werelds meest innovatieve defibrillator in een patiënt geplaatst.
Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie
Volg jij ons al?