Meer kennis over informatiebeveiliging en privacy

27 januari 2023
NanoLearnings-Merem
Privacy
Nieuws

Voor medewerkers in de zorg is kennis over informatieveiligheid en privacy onontbeerlijk. Het is bovendien een wettelijke verplichting dat zij zorgvuldig met persoonsgegevens van de eigen medewerkers en patiënten om weten te gaan. Met de wetenschappelijk onderbouwde NanoLearning methode van Junglemap wordt voorzien in de versteviging van die kennis van medewerkers van Merem.

Daarmee heeft Merem Medische Revalidatie de primeur om als eerste revalidatie- en kenniscentrum van deze NanoLearning methode van Junglemap gebruik te maken. Voor medewerkers zijn daarmee belangrijke onderwerpen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging laagdrempelig te volgen omdat ze kort maar krachtig aan bod komen.

Wettelijke verplichting

Eerder in deze januarimaand werd de eerste NanoLes naar alle medewerkers verstuurd. Er werd bij Merem gestart met twee tot drie minuten durende lessen over privacy en informatiebeveiliging voor alle medewerkers. “Het is ontzettend belangrijk en daarnaast een wettelijke verplichting om zorgvuldig met persoonsgegevens van onze medewerkers, patiënten en anderen om te gaan. Deze persoonsgegevens moeten onder meer goed beveiligd zijn’, zegt Charlotte Straus, functionaris gegevensbescherming bij Merem.

Alle medewerkers ontvangen driewekelijks een korte nieuwe digitale les. Daarin wordt telkens één onderwerp behandeld. Zo kan men leren hoe zij een meerstapsverificatie moeten instellen, of hoe je een sterk wachtwoord maakt en waar je terecht kunt voor het melden van een verdachte link in een e-mailbericht. Inloggen om de les te kunnen openen is niet nodig en medewerkers kunnen dus op een zeer laagdrempelige manier de lessen volgen.

Ter evaluatie van de voorgaande lessen en als test of de opgedane kennis ook echt is blijven hangen, volgt na elke vijf lessen een kennistest. De medewerker staat door deze korte quiz weer even stil bij de onderwerpen die inmiddels aan de orde zijn geweest. Na het geven van een antwoord dat niet juist is, kan de medewerker de test gewoon nog een keer opnieuw doen.

Privacy en informatiebeveiliging

Bij Junglemap, het bedrijf achter de NanoLearning methode, is men verheugd Merem te verwelkomen. “‘Privacy en informatiebeveiliging zijn het hele jaar door belangrijk, juist in de zorg waar veel bijzondere persoonsgegevens van ons allemaal worden verwerkt. In aanloop naar de Dag van de Privacy op 28 januari willen we graag dat iedereen even extra stil staat bij het belang van onze privacy en degelijke informatiebeveiliging”, zegt Arno van den Hof, algemeen directeur bij Junglemap Benelux.

Het gebruik van een smartphone, het gebruik van social media en e-mail is inmiddels zo’n gemeengoed geworden dat veel mensen zich niet in voldoende mate beseffen dat er ook veiligheidsrisico’s kleven aan dit gebruik. Grote hacks en ransomwareaanvallen beginnen vaak met een vorm van Social Engineering, zoals bijvoorbeeld met een phishing e-mail of een berichtje met een kwaadaardig linkje op social media. Bewustwording van deze risico’s moet ertoe bijdragen om dit als een doorlopend proces te zien en niet als een eenmalig iets.

Om die reden worden lessen over het hele jaar gespreid aangeboden en wordt niet geprobeerd alle informatie op de gebruikers over te brengen gedurende één grote cursusdag of uren durende training. Van den Hof: “Wij mensen vergeten wat we in de training hebben geleerd. Na drie dagen kunnen we nog maar 80 procent reproduceren, na anderhalve week nog maar 50 procent en na enkele maanden kunnen we nog maar één of twee onderwerpen terughalen. Met NanoLearning doorbreken we deze vergeetcurve.”

De lessen zijn verplicht gesteld voor alle medewerkers, zodat Merem ook voldoet aan de gestelde eisen voor de NEN7510, een norm die geldt binnen de gezondheidszorg.