Search
Close this search box.
Search

Meer perspectief voor verpleegkundige van de toekomst

Er zijn grote aantallen verpleegkundigen en verzorgenden nodig. In 2031 wordt een tekort verwacht van plusminus 135.000 zorgmedewerkers. Daarom moet werken in de zorg nog aantrekkelijker worden. De NFU en de umc’s werken samen om dit te realiseren. De VIP-projectleiders in de umc’s zetten zich samen met verpleegkundigen in voor het ontwikkelen van horizontale loopbaanpaden en voorwaarden voor professionele verpleegkundige functiereeksen in alle umc’s.

Meer instroom van verpleegkundigen en ander zorg- en welzijnspersoneel is keihard nodig en de uitstroom moet worden verminderd. Dat kan alleen als werken in de zorg aantrekkelijker wordt, er meer loopbaanmogelijkheden zijn voor een verpleegkundige en de professionaliteit van de zorgmedewerkers breed wordt gewaardeerd. Het personeelstekort in de sector zorg en welzijn is nu circa 50 duizend en dat loopt op naar 135 duizend werknemers in 2031.

Het beroep van verpleegkundige moet in de toekomst dus nog aantrekkelijker worden. Het programma Verpleegkundigen Innoveren & Professionaliseren (VIP) maakt daar werk van. De NFU en de umc’s werken hiervoor nauwgezet samen. In het kader van dit programma worden basisfuncties geschetst die ruimte bieden aan alle niveaus binnen verpleging. Tevens is er sprake van een  duidelijk  loopbaanperspectief.   

De VIP-projectleiders in de umc’s zetten zich samen met verpleegkundigen bijvoorbeeld in voor het ontwikkelen van horizontale loopbaanpaden en voorwaarden voor professionele verpleegkundige functiereeksen in alle umc’s.

Verpleegkundige neemt regie

Monique Keijsers werkt in Radboudumc in de nieuwe functie van regieverpleegkundige: “Met VIP werken we aan de positionering van het verpleegkundig domein naast het medisch domein. Belangrijk is de verbinding met andere disciplines in de zorg. Zodra ik de verbinding opzoek vanuit de patiënt, ontstaat er gezamenlijk draagvlak voor goede patiëntenzorg. Ook maak ik meer gebruik van interprofessionele samenwerking. Zodoende kan het  zorgproces voor patiënten en voor patiëntgroepen worden verbeterd. Het feit dat ik de spin in het web kan zijn en intensief samenwerk geeft voldoening.”

VIP programma

Het VIP-programma heeft als doel dat het beroep van verpleegkundige zich op professionele wijze aanpast aan de snel veranderende zorg. Het streven is om in de dagelijkse praktijk over één jaar een verdere invulling van de basisfuncties te realiseren. Deze moeten helder worden opgenomen in het functiewaarderingssysteem met de juiste weging van alle betreffende functies. Volgens Monique zijn enkele sleutelwoorden de focus op kwalitatieve patiëntenzorg en meer zelfregie van de patiënt.

In het tweede kwartaal van 2022 wil de minister voor Langdurige Zorg en Sport met een programma komen om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, dit blijkt uit de planningsbrief van het ministerie VWS. De betrokkenen bij het VIP-programma delen graag hun kennis en ervaringen uit de praktijk.

VR-bril voor IC-verpleegkundige

Een van de ontwikkelingen die onder invloed van de coronacrisis een vlucht genomen heeft, is het gebruik van virtual reality toepassingen binnen de zorg. De VR-bril deed in deze periode ook zijn intrede als middel om beter te kunnen ontspannen. En met succes, zo blijkt uit een onderzoek onder verpleegkundigen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Met de VRelax therapie ervoer het IC-personeel 40 procent minder stress.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Regionale participatiehubs
Subsidie voor coalitievorming voor regionale participatiehubs
Wervingscampagne
Bijzondere wervingscampagne Reinier de Graaf
Neuromorphic Computing
Elektronische devices gebaseerd op neuromorphic computing
Hersenatlas
Zwaartekracht-subsidie voor hersenatlas en het lot van eiwitten
Aneurysma
Nieuwe betrouwbare methode om aneurysma’s te volgen
leerling-verpleegkundigen
Albert Schweitzer succesvol met behoud leerling-verpleegkundigen
Databeschikbaarheid
Betere zorg dankzij goede databeschikbaarheid
Woonomgeving
Empathische woonomgeving past zich aan bij wensen bewoners
Gegevens delen
Derde pilot proactief gegevens delen
Digitalisering expertisecentrum
Expertisecentrum bundelt kennis digitalisering en welzijn
Volg jij ons al?