Mijlpalen en nieuwe ambities voor DIVA

di 18 juni 2024 - 10:30
Vaardigheden
Nieuws

Coalitie Digivaardig in de zorg (DIVA) bestaat ruim vijf jaar. Wat is er in die tijd bereikt? En wat zijn de plannen en uitdagingen voor de toekomst? We gaan hier in ICT&health 3 over in gesprek met Lies van Gennip, sinds 2021 voorzitter van de stuurgroep DIVA.

De missie van Coalitie Digivaardig in de zorg is: alle zorgmedewerkers voldoende digivaardig maken om goede zorg, ondersteuning, begeleiding en preventie te kunnen leveren, zo vertelt Lies van Gennip.

“De afgelopen jaren hebben we steeds beter geleerd wat werkt als je digivaardigheden van mensen wilt versterken. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat de traditionele manier om zorgmedewerkers bij te spijkeren – samen in een klasje, achter de laptop – voor digistarters nooit werkt. Zij hebben wel baat bij de inzet van digicoaches. Dit zijn zorgmedewerkers die als functie of rol hebben om collega’s 'on the job' te ondersteunen bij het vergroten van hun digitale vaardigheden.”

Bouwstenen

De coalitie heeft de afgelopen jaren een landelijk en gratis aanbod ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen met het versterken van de digivaardigheden van medewerkers. Dit aanbod bestaat uit diverse bouwstenen, zoals: leermiddelen voor verschillende zorgsectoren, functieprofielen met digitale vaardigheden, voorbeeld-projectplannen (inclusief begroting), onderzoeksrapporten, communicatiemiddelen (waaronder cartoons en posters), tips en tools voor verschillende stakeholders. Daarnaast organiseert de coalitie webinars, workshops, overleggen en werkconferenties.

Terugblikkend stelt Van Gennip vast: “We zijn de afgelopen jaren succesvol geweest in het creëren van een programma dat veel mensen aanspreekt en waar ze echt iets aan hebben. Zo neemt het gebruik van de content op onze website, Digivaardigindezorg.nl, voortdurend toe.”

Ook het aantal deelnemers aan activiteiten en ‘events’ zit in de lift. Het aantal aanmeldingen steeg van 2517 in 2022 naar 5060 in 2023. “Uit onderzoek blijkt bovendien dat organisaties die de aanpak van DIVA doorlopen een stijgende lijn zien in de digivaardigheid van medewerkers”, aldus Van Gennip.

Andere mijlpalen

Een jaar of tien terug zetten beleidsmakers al flink in op digitalisering van de zorg. “E-health werd toen gezien als oplossing voor zo’n beetje alle problemen”, herinnert Van Gennip zich. “Pas later daalde het besef in dat digitale toepassingen alleen kans van slagen hebben als medewerkers ermee uit de voeten kunnen.”

Inmiddels is dat bewustzijn veel meer aanwezig, merkt Van Gennip. “Het is moeilijk meetbaar te maken, maar als ik aanschuif bij beleidstafels, merk ik dat de digivaardigheid van medewerkers hoog op alle agenda’s staat. Niet alleen bij zorgorganisaties, maar ook bij zorgverzekeraars en bij VWS, dat zich opwerpt als ambassadeur van dit thema. Aan dat toegenomen bewustzijn heeft DIVA bijgedragen.”

Lees het hele artikel in ICT&health 3, die op 14 juni verschenen is. Of lees het in ons online magazine (alleen voor abonnees).