Search
Close this search box.
Search

Meer regie patiënten met ziekenhuisbrede inzet keuzehulp

De eerste vijf ziekenhuizen uit het netwerk Zinnige Zorg van zorgverzekeraar VGZ gaan actief keuzehulpen inzetten om de patiënt meer regie te geven. Zo moeten patiënten en zorgprofessionals samen bewuster kunnen kiezen voor de best passende behandeling. VGZ onderstreept dat deze ontwikkeling perfect past binnen de Zinnige Zorg-strategie van de zorgverzekeraar.

De deelnemende ziekenhuizen zijn Beatrixziekenhuis, Bernhoven, Groene Hart Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij hebben sinds kort toegang tot het volledige keuzehulp-aanbod van Patiënt+. VGZ streeft ernaar samen met de genoemde ziekenhuizen alle keuzehulpen binnen drie jaar te implementeren. Ook is de verwachting dat het aantal deelnemende ziekenhuizen zal groeien.

Beperkte inzet keuzehulp

Veel ziekenhuizen zijn al bezig met samen beslissen-trajecten, maar zetten (digitale) keuzehulpen hier nog niet of op beperkte schaal bij in. Ze gebruiken ze bijvoorbeeld voor één of enkele patiëntengroepen. Dat een volledige keuzehulp bibliotheek nu voor het hele ziekenhuis beschikbaar wordt gesteld, is volgens VGZ uniek in Nederland.

“Wij vinden het belangrijk dat de patiënt samen met de arts een behandeling kiest die bij hem of haar past”, stelt Mieke Klerx, programmamanager Innovatie & Strategie bij ziekenhuis Bernhoven. “De keuzehulpen die we hier nu al voor gebruiken dragen hier in belangrijke mate aan bij. We zijn dan ook blij met de mogelijkheid om nu de hele keuzehulp bibliotheek van Patiënt+ aan te kunnen bieden. Hiermee kunnen we nog meer patiënten helpen voor meerdere aandoeningen.”

De roep om samen te beslissen wordt steeds luider, zowel bij patiënten als zorgprofessionals. Met digitale keuzehulpen, zoals van Patiënt+ en ZorgKeuzeLab, kunnen patiënten thuis al inzage in alle behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen per behandeloptie. Zij zijn hierdoor beter geïnformeerd, waardoor meer tijd overblijft voor het gesprek met de zorgprofessional en een weloverwogen keuze die past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Patiënten zijn hierdoor tevredener met de keuze en meer therapietrouw.

Veelbelovende mogelijkheden

Het netwerk Zinnige Zorg stelt veelbelovende mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst te zien, zoals:

  • Een (automatische) koppeling met het elektronisch patiënt dossier (EPD) om de administratieve lasten voor zorgprofessionals te verlagen.
  • Uitbreiding van de keuzehulp-bibliotheek voor de tweede lijn met nieuwe diagnoses en uitbreiding naar de eerste lijn; keuzehulpen worden zo eerder in het zorgproces ingezet.
  • Er is een digitale leeromgeving voor zorgorganisaties beschikbaar die hen ondersteunt bij het succesvol toepassen en het bereiken van de gewenste cultuurverandering in de organisatie.

‘Samen beslissen basis zinnige zorg’

Samen beslissen vormt volgens VGZ de basis van zinnige zorg, want de patiënt is beter geïnformeerd, meer betrokken en tevredener. Ook leidt het tot minder intensieve behandelingen, omdat patiënten zich bewuster zijn van de voor- en nadelen van behandelingen. Tot slot vergroten keuzehulpen het werkplezier van de zorgprofessional. Deze spreekt met een goed geïnformeerde en kan de patiënt nog beter helpen in het maken van een weloverwogen keuze. Samen beslissen vormt daarmee een wezenlijk onderdeel binnen de zinnige zorgstrategie van VGZ.

Over Netwerk Zinnige Zorg

Het netwerk Zinnige Zorg bestaat uit 12 ziekenhuizen, vier GGZ-instellingen en twee V&V-instellingen waarmee meerjarenafspraken zijn gemaakt. Het netwerk heeft het gedachtegoed van Zinnige Zorg omarmd en werkt mee om deze beweging verder vorm te geven. De ambitie van het netwerk is om de zorg beter te maken voor de patiënt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg betaalbaar te houden voor nu en in de toekomst. Het netwerk Zinnige Zorg heeft inmiddels ruim 500 zorginitiatieven ontwikkeld die in de praktijk getoetst worden.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wiel
Wiel zelf uitvinden hoeft niet, maar ontwikkel er wel op door
breuk
Virtual Fracture App slaat aan in Albert Schweitzer
monitor
E-healthmonitor signaleert stagnerende inzet digitale zorg
Alain-Labrique_bewerkt kopie
Digitale technologie is enabler voor duurzame zorg
shutterstock_317554598 kopie
Vergroten digitale patiëntbetrokkenheid zorgt voor gestroomlijnde workflows
um_mumc
Soms moet je eerst even uitzoomen om echte stappen te zetten
domotica-ouderen_Midjourney kopie
Cybercrimineel focust zich vaker op zorgleverancier
Big,Data,Ai,Coding,Screen,For,Asian,Future,Health,Care
Zorgtechnologie is voor iedereen
Mid adult female doctor reviews patient records on desktop PC
NEN 7540, signed, sealed and delivered!
Tim Postema_720x400_72Dpi
De waarde van positieve databeschikbaarheid
Volg jij ons al?