Search
Close this search box.
Search

Meer uniformiteit afspraken nodig bij complexe ziekenhuiszorg thuis

Zorg op de juiste plek is een belangrijke ambitie van de Nederlandse regering. Het verplaatsen van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie – zoals nierdialyse, chemotherapie of beademing - brengt met zich mee dat medische apparatuur steeds vaker bij de patiënt thuis wordt ingezet. Bij de betrokken zorgverleners ontstaat dan ook de behoefte aan meer uniforme afspraken voor de veilige toepassing van medische technologie. Dat blijkt uit een verkennende studie van kennisinstituut Nivel in opdracht van het ministerie van VWS.

Door verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie – zoals het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht) recent nog aankondigde met chemotherapie – kunnen patiënten langer thuis blijven wonen en eerder naar huis gaan als ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dit heeft diverse voordelen: het verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt loopt minder risico op het oplopen van infecties. De verplaatsing van de zorg brengt echter ook met zich mee dat complexe medische technologie thuis wordt toegepast. Daarmee worden ook de risico’s van het gebruik van medische technologie verplaatst naar de thuissituatie.

Meer uniforme afspraken

Volgens de studie van het Nivel zijn er geen aanwijzingen voor ongerustheid ten aanzien van de veilige toepassing van medische technologie in de thuiszorg. Wel is er bij de ondervraagden behoefte aan meer uniforme afspraken om een veilige behandeling in de thuissituatie verder te waarborgen. Het gaat om afspraken ten aanzien van:

  • Bekwaamheid van de gebruiker.
  • Veiligheid van de (thuis)zorgomgeving.
  • Veiligheid en onderhoud van de apparatuur.

De norm voor thuisbeademing – deze is wél opgesteld – kan hierbij als voorbeeld dienen. In deze norm zijn de taken en verantwoordelijkheden én de training van zorgverleners rondom de thuisbehandeling vastgelegd.

Diversiteit zorgverleners thuis

De organisatie van ziekenhuiszorg thuis is complex. Er zijn meer zorgorganisaties én veel verschillende zorgverleners betrokken – zoals zorgprofessionals, mantelzorgers en niet BIG-geregistreerde hulp. Daarnaast werken thuiszorgorganisaties vaak met de verschillende protocollen en instructies die afkomstig zijn van de zorginstellingen waar hun cliënten vandaan zijn gekomen. Het aanbrengen van meer uniformiteit bij de (veilige) toepassing van medische technologie is dan ook wenselijk, zo blijkt uit het verkennende onderzoek.

Telemonitoring thuisbeademing

Mensen die chronische beademing nodig hebben, kunnen volgens onderzoek van het UMCG uit 2017 deze behandeling effectief en veilig thuis krijgen. De patiënt kan op afstand via telemonitoring gevolgd en begeleid worden. Op jaarbasis wordt zo in vergelijking met opname in het ziekenhuis voor chronische beademing fors aan kosten bespaard, los van het voordeel voor patiënten die in de thuisomgeving kunnen blijven. Dat concludeerde die verpleegkundig specialist Anda Hazenberg van het Centrum voor Thuisbeademing van het UMCG in maart 2017 in haar proefschrift.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Hersenatlas
Zwaartekracht-subsidie voor hersenatlas en het lot van eiwitten
Aneurysma
Nieuwe betrouwbare methode om aneurysma’s te volgen
leerling-verpleegkundigen
Albert Schweitzer succesvol met behoud leerling-verpleegkundigen
Databeschikbaarheid
Betere zorg dankzij goede databeschikbaarheid
Woonomgeving
Empathische woonomgeving past zich aan bij wensen bewoners
Gegevens delen
Derde pilot proactief gegevens delen
Digitalisering expertisecentrum
Expertisecentrum bundelt kennis digitalisering en welzijn
wiel
Wiel zelf uitvinden hoeft niet, maar ontwikkel er wel op door
breuk
Virtual Fracture App slaat aan in Albert Schweitzer
monitor
E-healthmonitor signaleert stagnerende inzet digitale zorg
Volg jij ons al?