Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Meer uniformiteit afspraken nodig bij complexe ziekenhuiszorg thuis

Zorg op de juiste plek is een belangrijke ambitie van de Nederlandse regering. Het verplaatsen van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie – zoals nierdialyse, chemotherapie of beademing – brengt met zich mee dat medische apparatuur steeds vaker bij de patiënt thuis wordt ingezet. Bij de betrokken zorgverleners ontstaat dan ook de behoefte aan meer uniforme afspraken voor de veilige toepassing van medische technologie. Dat blijkt uit een verkennende studie van kennisinstituut Nivel in opdracht van het ministerie van VWS.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Door verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie – zoals het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht) recent nog aankondigde met chemotherapie – kunnen patiënten langer thuis blijven wonen en eerder naar huis gaan als ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dit heeft diverse voordelen: het verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt loopt minder risico op het oplopen van infecties. De verplaatsing van de zorg brengt echter ook met zich mee dat complexe medische technologie thuis wordt toegepast. Daarmee worden ook de risico’s van het gebruik van medische technologie verplaatst naar de thuissituatie.

Meer uniforme afspraken

Volgens de studie van het Nivel zijn er geen aanwijzingen voor ongerustheid ten aanzien van de veilige toepassing van medische technologie in de thuiszorg. Wel is er bij de ondervraagden behoefte aan meer uniforme afspraken om een veilige behandeling in de thuissituatie verder te waarborgen. Het gaat om afspraken ten aanzien van:

  • Bekwaamheid van de gebruiker.
  • Veiligheid van de (thuis)zorgomgeving.
  • Veiligheid en onderhoud van de apparatuur.

De norm voor thuisbeademing – deze is wél opgesteld – kan hierbij als voorbeeld dienen. In deze norm zijn de taken en verantwoordelijkheden én de training van zorgverleners rondom de thuisbehandeling vastgelegd.

Diversiteit zorgverleners thuis

De organisatie van ziekenhuiszorg thuis is complex. Er zijn meer zorgorganisaties én veel verschillende zorgverleners betrokken – zoals zorgprofessionals, mantelzorgers en niet BIG-geregistreerde hulp. Daarnaast werken thuiszorgorganisaties vaak met de verschillende protocollen en instructies die afkomstig zijn van de zorginstellingen waar hun cliënten vandaan zijn gekomen. Het aanbrengen van meer uniformiteit bij de (veilige) toepassing van medische technologie is dan ook wenselijk, zo blijkt uit het verkennende onderzoek.

Telemonitoring thuisbeademing

Mensen die chronische beademing nodig hebben, kunnen volgens onderzoek van het UMCG uit 2017 deze behandeling effectief en veilig thuis krijgen. De patiënt kan op afstand via telemonitoring gevolgd en begeleid worden. Op jaarbasis wordt zo in vergelijking met opname in het ziekenhuis voor chronische beademing fors aan kosten bespaard, los van het voordeel voor patiënten die in de thuisomgeving kunnen blijven. Dat concludeerde die verpleegkundig specialist Anda Hazenberg van het Centrum voor Thuisbeademing van het UMCG in maart 2017 in haar proefschrift.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen