Meerjarenakkoord Isala, Zilveren Kruis voor meer zorg thuis

18 februari 2019
Isala-hartfalen
Samenwerking
Nieuws

Zilveren Kruis en het Zwolse Isala Ziekenhuis hebben een nieuw meerjarenakkoord gesloten. Het doel is om de zorg inhoudelijk verder te verbeteren en de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. Isala en Zilveren Kruis stellen de visie te delen dat een deel van de zorg anders georganiseerd moet worden om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. E-health speelt hierin een belangrijke faciliterende rol. Isala biedt al langer telemonitoring aan voor COPD en patiënten met hartfalen.

Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur Isala, wijst er op dat de regio waarin het ziekenhuis actief is, een groot aantal uitdagingen telt die alleen samen opgelost kunnen worden. Daaronder zaken zoals stijgende zorgvraag (door vergrijzing) en groeiende personeelstekorten (mede door ontgroening). “We hebben afgesproken de komende jaren 10 procent van de zorg naar huis te verplaatsen, waarbij kwaliteit en veiligheid van zorg gegarandeerd blijven.”

Cruciale rol e-health

Volgens Dillmann wordt de patiënt beter bediend door verplaatsing van ziekenhuiszorg naar thuis. Onderzoek zou aantonen dat mensen ook graag zelf thuis zorg willen ontvangen. “E-health en connected care spelen hierbij een cruciale rol. Ook op afstand kan namelijk persoonlijk contact worden onderhouden tussen patiënt en zorgprofessional via bijvoorbeeld beeldbellen. De patiënt houdt bovendien meer regie over zijn eigen gezondheid, Dit draagt weer bij aan het eerder herkennen van problemen, zodat meer heropnames in ziekenhuizen kunnen worden voorkomen. En dat is ook prettig voor de patiënt en zijn verwanten.”

Praktisch is onder meer afgesproken dat tot 2022 circa 1.000 COPD-patiënten telemonitoring aangeboden krijgen, zodat ze alleen naar het ziekenhuis hoeven als ze echt zorg nodig hebben. Ook mensen die in aanmerking komen voor hartrevalidatie of die kanker hebben, krijgen de mogelijkheid om een deel van de behandeling veilig thuis te ontvangen.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis stelt dat met zorg thuis onnodige bezoeken aan en opnames in het ziekenhuis voorkomen worden. Dat ontlast ook de artsen en verpleegkundigen. “Bij telemonitoring van chronisch hartfalen is inmiddels duidelijk dat de kwaliteit van leven omhoog gaat, het aantal ziekenhuisopnames daalt en we minder premiegeld uitgeven. Die ombuiging is ook hard nodig. Een win-win situatie voor iedereen.”

Ziekenhuiszorg thuis

Isala werkt al langer aan projecten en toepassingen op het gebied van ziekenhuiszorg thuis. Zo werd in 2017 begonnen met een pilot voor COPD-telemonitoring. De cliëntenraad van het ziekenhuis beloonde dit initiatief begin dit jaar met de Isala Kwaliteitsprijs.

In het NWE-Chance project werkt Isala samen met ziekenhuizen en bedrijven in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië aan verbreding en vernieuwing van de organisatie en de technologie voor ziekenhuisopnames van hartfalenpatiënten thuis. Het Isala Hartcentrum en de andere partners kregen in dit kader eind vorig jaar een EU-subsidie van bijna twee miljoen euro. Het hartcentrum startte al 2005 een project voor patiënten met hartfalen onder de naam Chance@home.

Isala sloot in januari 2019 een lening van 150 miljoen euro af bij de Europese Investeringsbank (EIB). Het geld moet er voor zorgen dat het ziekenhuis de komende jaren de zorg in de eigen regio kan waarborgen en verder doorontwikkelen. Het bedrag wordt onder meer besteed aan nieuwbouw en meer e-health toepassingen. Ook wordt het EPD verder doorontwikkeld.

Afspraken telemonitoring

De afspraken van Zilveren Kruis op het gebied van telemonitoring / thuismonitoring en meerjarenakkoorden zijn al langer bekend. Begin augustus meldde Zilveren Kruis dat het na een succesvolle pilot met Hartwacht bij Cardiologie Centra Nederland nu ook met ziekenhuizen in Nederland meerjarige afspraken zou gaan maken over telemonitoring bij hartpatiënten. Het betrof een periode van drie jaar.

Een maand later maakte de zorgverzekeraar bekend dat het extra geld beschikbaar stelde om er voor te zorgen dat in 2021 zo’n 10 procent van de zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie verplaatst is. Dit moet onder meer plaatsvinden via het grootschaliger inzetten van e-health oplossingen.

In oktober 2018 volgde de bekendmaking dat Zilveren Kruis haar ambitie van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ - ook een ambitie van ziekenhuiskoepel NVZ en het ministerie van VWS - koppelt aan het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de groei van de ziekenhuisuitgaven moet dalen (onder meer via digitale zorg toepassingen), om in 2022 op 0 uit te komen.

Diverse meerjarenakkoorden

Gerrits stelt in een interview in ICT&health, dat deze week verschijnt, dat er al diverse meerjarencontracten met ziekenhuizen gesloten zijn. Behalve met het Isala onder meer met het Spaarne Gasthuis. Hiermee geef je ziekenhuizen ook meer zekerheid dat zij ondanks afbouw van ziekenhuiszorg voldoende geld binnen krijgen, stelt Gerrits. "Met sommige ziekenhuizen spreken we bijvoorbeeld af dat zij een vast bedrag krijgen voor bepaalde ziekenhuiszorg. Als ze in staat zijn om met behulp van thuismonitoring geld over te houden, dan kunnen zij dat tijdelijk elders weer in zorgverbetering investeren zodat we samen
de beweging maken die nodig is.”

Volgens Gerrits worden er ook al grote slagen gemaakt met het bereiken van de ambitie van 10 procent ziekenhuiszorg verplaatsen naar thuis. "Via Cardiologie Centra Nederland bedient Hartwacht inmiddels 600 patiënten," stelt hij in ICT&health. "Met nog eens zes ziekenhuizen hebben we inmiddels afspraken gemaakt waarbij zij in totaal zo’n 4.000 patiënten deze vorm van monitoring gaan aanbieden. Voor deze doelgroep zitten we dan al over de helft van de 10 procent die we willen realiseren in 2021.”

'Wachten niet nodig'

Soortgelijke afspraken zijn met zes (deels dezelfde) ziekenhuizen gemaakt op het gebied van thuismonitoring van COPD-patiënten, waarbij het gaat om 6.000 mensen. Voor MijnIBDCoach zijn voor 1.000 MDL-patiënten inmiddels afspraken gemaakt. “We zijn met veel meer ziekenhuizen in gesprek. Het is ook niet nodig om hiermee te wachten op de jaarlijkse inkooponderhandelingen. Dit soort zaken zijn op elk moment in te voeren.”