Meeste huisartsen kunnen nu uitwisselen met PGO's

6 oktober 2021
vrouw-laptop-pgo-scaled
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Zo'n 90 procent van de bij OPEN aangesloten huisartsenpraktijken kan inmiddels patiëntgegevens uitwisselen met PGO's. Het gaat nu om huisartsgegevens en documenten, maar dit wordt de komende tijd uitgebreid met meer gegevensdiensten. Dat stelt Hans ter Brake van PGO-aanbieder Quli.

Sinds half april testen diverse PGO's gegevensuitwisseling met zo'n 10 verschillende systemen voor huisartsen. Hierbij worden end2end-testen uitgevoerd in een many2many-setting. Dit is in aanvulling op de kwalificaties en acceptaties die aanbieders van HIS-systemen realiseerden voor het behalen van het MedMij-label.

Snel meer gegevensdiensten PGO's

Deze uitwisseling werkt nu, vertelt Ter Brake van het sinds 2019 MedMij-gecertificeerde Quli. "En dit gaat werken voor steeds meer betrokken partijen en systemen. Momenteel kan een groot deel van de Nederlandse huisartsenpraktijken gegevens aanleveren aan meerdere PGO's. Dat omvat huisartsgegevens en documenten. In de komende periode wordt dit uitgebreid met nieuwe gegevensdiensten: afspraak maken, raadplegen van afspraken, herhaalrecept aanvragen, eConsult, zelfmetingen en vragenlijsten."

OPEN streeft er in haar planningen naar om het raadplegen van afspraken en zelfmetingen via PGO's te doen ondersteunen. Alle genoemde gegevensdiensten worden vaak al via portalen ondersteund, waarbij vragenlijsten optioneel zijn voor zowel PGO als portaal. "PGO-leveranciers pleiten ervoor om alle gegevensdiensten via PGO's te ondersteunen", aldus Ter Brake.

Uitstel aansluiting

Huisartsen kregen in juni twee maanden extra om zich via de regionale coalities van het digitale stimuleringsprogramma OPEN aan te sluiten op het MedMij-afsprakenstelsel. Het ministerie van VWS verschoof de deadline van 1 juli 2021 naar 31 augustus.

De 57 regionale coalities van het OPEN-programma, de leveranciers en MedMij waren destijds hard bezig met het aansluiten van zoveel mogelijk huisartspraktijken op het MedMij-netwerk, maar konden de oorspronkelijke deadline net niet halen.

Daadwerkelijk ophalen nog niet soepel

Begin september beschikte 89 procent van de bij OPEN aangesloten huisartsenpraktijken over een aansluiting op MedMij-gecertificeerde PGO's, zo stelde OPEN die maand. Toch loopt het daadwerkelijk ophalen van de gegevens met een PGO nog niet altijd even soepel. Daar is nog het nodige werk te verzetten, aldus OPEN.

Het zijn met name technische en administratieve problemen die bij het testen van de verschillende combinaties tussen huisartsinformatiesystemen en PGO’s in de praktijk aan het licht gekomen. De partijen werken hard aan het oplossen daarvan.