Search
Close this search box.
Search

Mentale gezondheid op de agenda

Veel Nederlandse werknemers ervaren stress. Niet alleen door de pandemie; we zien al jaren een verontrustend stijgende lijn in psychische klachten. Volledig thuiswerken, de onzekere economische toekomst en minder sociale verbinding hebben grote impact op de mentale gezondheid van werknemers. Voor een grote groep mensen die wél op locatie werkt, zoals zorgmedewerkers, is de werkdruk door COVID-19 enorm toegenomen, niet alleen feitelijk maar ook mentaal. GGzE, Nationale Nederlanden en Deloitte organiseerden in dit kader op 8 februari een virtuele 'Health on the Edge'-sessie.

Deloitte heeft in 2020 internationaal onderzoek gedaan onder 20.000 jongeren. Een belangrijke uitkomst uit deze Millenial Survey was dat één op de drie stress noemde als reden voor verzuim van het werk. Openhartigheid over de impact van stress op mentale gezondheid bleek drie keer zo vaak voor te komen bij organisaties die veel ondersteuning boden bij mentale fitheid.

Meer investeren

Werkgevers maken zich in toenemende mate zorgen om de mentale gezondheid van hun medewerkers. Veel organisaties zien al de noodzaak om beter zicht op te krijgen op geestelijke gezondheid en willen helpen deze in balans te krijgen. Meer investeren hierin zal de alsmaar groeiende zorgvraag, en de toenemende kosten daarvan, kunnen afremmen. Mentale gezondheid zou daarom net zo belangrijk moeten worden als fysieke gezondheid. Bij vele directies en RvB’s staat het onderwerp door de huidige lockdown hoog op de agenda.

Internationaal pleidooi

Het Deloitte Center for the Edge is met diverse partijen al langere tijd bezig met de transitie van zorg naar gezondheid. Belangrijk onderdeel van deze transitie is de mentale gezondheid van werknemers. Deloitte heeft op globaal niveau met andere werkgevers een coalitie gevormd, ‘The Global Business Collaboration for Better Workplace Mental Health’ en deze recentelijk gepresenteerd tijdens het World Economic Forum van 2021.

Nederlandse aanpak mentale gezondheid

Vanuit de ‘Health on the Edge’-gedachte gaat Deloitte nu op zoek naar het snijvlak van traditionele en nieuwe spelers, om samen met werkgevers te kijken hoe zij de mentale gezondheid van hun medewerkers op peil kunnen houden. Welke innovaties zijn er in te zetten om de noodzakelijke verandering naar preventie en vroeg-signalering te versnellen? Hoe kan de focus rondom mentale gezondheid worden verbreed: niet alleen curatief (genezen) maar ook preventief (voorkomen)?

Virtuele sessie

Op 8 februari organiseerden GGzE, Nationale Nederlanden (NN) en Deloitte een virtuele “Health on the Edge” sessie. Een groep van circa 15 bestuurders en experts van nieuwe en traditionele spelers verkende daarin de uitdagingen en oplossingen rondom de mentale gezondheid van werknemers en de rol van de werkgever hierbij. Gezamenlijk dachten ze na over oplossingen vanuit een brede en nieuwe blik op mentale gezondheid.

Daarnaast bracht Deloitte het thema onder de aandacht met #virtualcoffees door Edge Fellow en health-expert Lucien Engelen en met blogs van Deloitte-professionals. De aftrap werd gegeven door Marly Kiewik, director Health bij Deloitte: “Hoe gaat het écht met je?” als vraag van bedrijfsbelang.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?