Met extra geld VWS kan Babyconnect digitale stappen maken

20 juni 2022
baby-voetjes
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit betekent dat het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen door kunnen gaan met de implementatie. Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is op woensdag 8 juni 2022gepubliceerd in de Staatscourant. De komende weken worden alle regionale partnerschappen en VSV’s die nog aan willen sluiten persoonlijk of via (online) bijeenkomsten geïnformeerd.

De geboortezorg is een van de vele zorggebieden waar de digitale uitwisseling van patiëntgegevens wérkt. Voor het duurzaam delen van gegevens in de geboortezorg is een aantal generieke gegevens nodig. Denk daarbij aan authenticatie van de zorgverlener en wat diegene vanuit zijn of haar functie wel en niet mag. De authenticatie moet, net als de toestemming van de patiënt, goed geregeld zijn. Dat is dan ook een van de speerpunten van VIPP Babyconnect. Zij zoeken, samen met leveranciers en andere programma’s, naar goede technische oplossingen die aansluiten bij de afspraken en ontwikkelingen. Met de extra finaniering van VWS kan VIPP Babyconnect hierin grote stappen maken.

Gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Gegevensuitwisseling wordt in de geboortezorg en in de politiek steeds meer gezien als een belangrijke voorwaarde voor betere samenwerking in de zorg. Peter Leeflang, MT-lid van de directie Curatieve Zorg van VWS: “VIPP Babyconnect heeft de afgelopen jaren samen met cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers de weg vrijgemaakt voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Regionale partnerschappen hebben hierin flinke stappen gezet en het is belangrijk dat ze hiervoor goed toegerust blijven en daar horen natuurlijk ook de juiste financiële middelen bij. Uiteindelijk profiteren moeder en kind van die betere samenwerking tussen de professionals in de geboortezorg.”

Babyconnect & partners

De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024. In die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten hiervan zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging. De regionale partnerschappen in de geboortezorg hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. VSV’s die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen.